Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2863(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0466/2018

Předložené texty :

B8-0466/2018

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.3

Hlasování :

PV 04/10/2018 - 7.3

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk

7.3. Masové svévolné zatýkání Ujgurů a Kazachů v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0460/2018

(nahrazující B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Jo Leinen za skupinu S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Bas Belder za skupinu ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero a Jordi Solé za skupinu Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0377)

(Návrh usnesení B8-0466/2018 se nebere v potaz.)

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí