Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2863(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0466/2018

Teksty złożone :

B8-0466/2018

Debaty :

PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.3

Głosowanie :

PV 04/10/2018 - 7.3

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

7.3. Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0460/2018

(zastępujący B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu i Inese Vaidere, w imieniu grupy PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Jo Leinen, w imieniu grupy S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Bas Belder, w imieniu grupy ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Cecilia Wikström, w imieniu grupy ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero i Jordi Solé, w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi, w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2018)0377)

(Projekt rezolucji B8-0466/2018 stał się bezprzedmiotowy.)

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności