Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2863(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0466/2018

Texte depuse :

B8-0466/2018

Dezbateri :

PV 04/10/2018 - 5.3
CRE 04/10/2018 - 5.3

Voturi :

PV 04/10/2018 - 7.3

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg

7.3. Detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0460/2018

(care înlocuiește B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu și Inese Vaidere, în numele Grupului PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post și Jo Leinen, în numele Grupului S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Bas Belder, în numele Grupului ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen și Cecilia Wikström, în numele Grupului ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0377)

(Propunerea de rezoluție B8-0466/2018 a devenit caducă.)

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate