Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 4., Csütörtök - Strasbourg

7.9. A jemeni helyzet (szavazás)
CRE

Állásfoglalási indítványok: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0444/2018

(amely a B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018 és B8-0450/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében;

— Charles Tannock és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat és Marie-Pierre Vieu, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0383)

Felszólalások

Charles Tannock szóbeli módosítást nyújtott be a 3. módosításhoz. Mivel több mint 40 képviselő foglalt állást a szóbeli módosítás figyelembevételével szemben, ezért elvetették.

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat