Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. oktober 2018 - Strasbourg

7.9. Razmere v Jemnu (glasovanje)
CRE

Predlogi resolucij B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0444/2018

(ki nadomešča B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas in Anna Maria Corazza Bildt, v imenu skupine PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom in Elena Valenciano, v imenu skupine S&D;

— Charles Tannock in Raffaele Fitto, v imenu skupine ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl in Cecilia Wikström, v imenu skupine ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand in Jordi Solé, v imenu skupine Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat in Marie-Pierre Vieu, v imenu skupine GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao in Isabella Adinolfi, v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2018)0383)

Govori

Charles Tannock je vložil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 3. Zaradi nasprotovanja več kot 40 poslancev se dani ustni predlog spremembe ni upošteval.

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov