Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

7.10. Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0400/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2018)0384)

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid