Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg

7.10. Boj proti colným podvodom a ochrana vlastných zdrojov EÚ (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0400/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2018)0384)

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia