Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


7.1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (omröstning)

7.2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (omröstning)

7.3. Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (omröstning)

7.4. Paketet om strategin för offentlig upphandling (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

7.5. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (omröstning)

7.6. Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (omröstning)

7.7. Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (omröstning)

7.8. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (omröstning)

7.9. Situationen i Jemen (omröstning)

7.10. Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (omröstning)
Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy