Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург

8. Обяснения на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Ангел Джамбазки, José Inácio Faria и Момчил Неков

Доклад Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei и Seán Kelly

Доклад Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Момчил Неков и Seán Kelly

Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri и Lola Sánchez Caldentey

Положението в Йемен - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová и Mirosław Piotrowski.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност