Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk

8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria a Momchil Nekov

zpráva Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei a Seán Kelly

zpráva Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov a Seán Kelly

Příspěvek EU k závaznému nástroji OSN upravujícímu činnost nadnárodních společností s ohledem na lidská práva - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri a Lola Sánchez Caldentey

Situace v Jemenu - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová a Mirosław Piotrowski.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí