Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg

8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria og Momchil Nekov

Betænkning: Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei og Seán Kelly

Betænkning: Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov og Seán Kelly

EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri og Lola Sánchez Caldentey

Situationen i Yemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová og Mirosław Piotrowski.

Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik