Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria en Momchil Nekov

Verslag Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei en Seán Kelly

Verslag Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov en Seán Kelly

De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri en Lola Sánchez Caldentey

De situatie in Jemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová en Mirosław Piotrowski.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid