Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

8. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Carlosa Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria i Momchil Nekov

Sprawozdanie Axela Vossa - A8-0320/2017
Monica Macovei i Seán Kelly

Sprawozdanie Anny Marii Corazzy Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov i Seán Kelly

Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri i Lola Sánchez Caldentey

Sytuacja w Jemenie - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová i Mirosław Piotrowski.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności