Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg

8. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria și Momchil Nekov

Raport Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei și Seán Kelly

Raport Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov și Seán Kelly

Contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri și Lola Sánchez Caldentey

Situația din Yemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová și Mirosław Piotrowski.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate