Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg

8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria och Momchil Nekov

Betänkande Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei och Seán Kelly

Betänkande Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov och Seán Kelly

EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri och Lola Sánchez Caldentey

Situationen i Jemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová och Mirosław Piotrowski.

Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy