Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2858(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000095/2018

Внесени текстове :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Разисквания :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург

12. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (разискване)
CRE

Въпрос с искане за устен отговор (O-000095/2018), зададен от Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz и Josef Weidenholzer към Комисията: Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (B8-0410/2018)

Pavel Poc разви въпроса.

Elżbieta Bieńkowska (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: José Inácio Faria, от името на групата PPE, Maria Noichl, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, Tilly Metz, от името на групата Verts/ALE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Dominique Bilde, от името на групата ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet и Herbert Dorfmann.

Изказа се Elżbieta Bieńkowska.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност