Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2858(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000095/2018

Předložené texty :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk

12. Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (rozprava)
CRE

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000095/2018), kterou pokládají Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer Komisi: Životní podmínky zvířat, používání antimikrobiálních látek a dopad průmyslového chovu kuřat na životní prostředí (B8-0410/2018)

Pavel Poc rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: José Inácio Faria za skupinu PPE, Maria Noichl za skupinu S&D, Urszula Krupa za skupinu ECR, Tilly Metz za skupinu Verts/ALE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Eleonora Evi za skupinu EFDD, Dominique Bilde za skupinu ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet a Herbert Dorfmann.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 128 odst. 5 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava skončila.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí