Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/2858(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000095/2018

Podneseni tekstovi :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Rasprave :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Zapisnik
Četvrtak, 4. listopada 2018. - Strasbourg

12. Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (rasprava)
CRE

Pitanje za usmeni odgovor (O-000095/2018) koje su postavili Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz i Josef Weidenholzer Komisiji: Dobrobit životinja, upotreba antimikrobnih sredstava i utjecaj industrijskog uzgoja tovnih pilića na okoliš (B8-0410/2018)

Pavel Poc obrazložio je pitanje.

Elżbieta Bieńkowska (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: José Inácio Faria, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Maria Noichl, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Urszula Krupa, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Tilly Metz, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Anja Hazekamp, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Dominique Bilde, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet i Herbert Dorfmann.

Govorila je Elżbieta Bieńkowska.

Prijedlozi rezolucije koji se podnose na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika objavit će se naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: sljedeća sjednica.

Posljednje ažuriranje: 23. siječnja 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti