Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2858(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000095/2018

Ingediende teksten :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Debatten :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg

12. Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (debat)
CRE

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000095/2018) van Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz en Josef Weidenholzer aan de Commissie: Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieugevolgen van de industriële vleeskippenhouderij (B8-0410/2018)

Pavel Poc licht de vraag toe.

Elżbieta Bieńkowska (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door José Inácio Faria, namens de PPE-Fractie, Maria Noichl, namens de S&D-Fractie, Urszula Krupa, namens de ECR-Fractie, Tilly Metz, namens de Verts/ALE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Dominique Bilde, namens de ENF-Fractie, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet en Herbert Dorfmann.

Het woord wordt gevoerd door Elżbieta Bieńkowska.

De overeenkomstig artikel 128, lid 5, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: volgende vergaderperiode.

Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid