Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2858(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000095/2018

Teksty złożone :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Debaty :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

12. Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000095/2018), które skierowali Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz i Josef Weidenholzer do Komisji: Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (B8-0410/2018)

Pavel Poc rozwinął pytanie.

Elżbieta Bieńkowska (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: José Inácio Faria w imieniu grupy PPE, Maria Noichl w imieniu grupy S&D, Urszula Krupa w imieniu grupy ECR, Tilly Metz w imieniu grupy Verts/ALE, Anja Hazekamp w imieniu grupy GUE/NGL, Eleonora Evi w imieniu grupy EFDD, Dominique Bilde w imieniu grupy ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet i Herbert Dorfmann.

Głos zabrała Elżbieta Bieńkowska.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności