Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2858(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000095/2018

Texte depuse :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Dezbateri :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Voturi :

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg

12. Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (dezbatere)
CRE

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000095/2018) adresată de Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz și Josef Weidenholzer Comisiei: Bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului (B8-0410/2018)

Pavel Poc a dezvoltat întrebarea.

Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit: José Inácio Faria, în numele Grupului PPE, Maria Noichl, în numele Grupului S&D, Urszula Krupa, în numele Grupului ECR, Tilly Metz, în numele Grupului Verts/ALE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Dominique Bilde, în numele Grupului ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet și Herbert Dorfmann.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: următoarea perioadă de sesiune.

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate