Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2858(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000095/2018

Predkladané texty :

O-000095/2018 (B8-0410/2018)

Rozpravy :

PV 04/10/2018 - 12
CRE 04/10/2018 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 4. októbra 2018 - Štrasburg

12. Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (rozprava)
CRE

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000095/2018), ktorú položil Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz a Josef Weidenholzer pre Komisiu: Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov (B8-0410/2018)

Pavel Poc rozvinul otázku.

Elżbieta Bieńkowska (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: José Inácio Faria v mene skupiny PPE, Maria Noichl v mene skupiny S&D, Urszula Krupa v mene skupiny ECR, Tilly Metz v mene skupiny Verts/ALE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Eleonora Evi v mene skupiny EFDD, Dominique Bilde v mene skupiny ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet a Herbert Dorfmann.

V rozprave vystúpila Elżbieta Bieńkowska.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca schôdza.

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia