Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 4 octombrie 2018 - Strasbourg

14. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), a Regulamentului (UE) nr. 1094/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), a Regulamentului (UE) nr. 1095/2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc, a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social, a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, a Regulamentului (UE) 2015/760 privind fondurile europene de investiții pe termen lung, a Regulamentului (UE) 2016/1011 al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții, a Regulamentului (UE) 2017/1129 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 – 2017/0230(COD))
În conformitate cu articolul 137 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.
În conformitate cu dispozițiile articolului 282 alineatul (5) din tratat, Președintele va consulta Banca Centrală Europeană.

retrimis

comisiei competente :

ECON

aviz :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene pentru a furniza asistență Letoniei (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

REGI

- Numirea directorului executiv al FEIS (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG, ECON

- Numirea directorului executiv adjunct al FEIS (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

retrimis

comisiei competente :

BUDG, ECON

2) de către deputați, următoarele propuneri de rezoluție (articolul 133 din Regulamentul de procedură)

- Aldo Patriciello. Propunere de rezoluție referitoare la produsele cu aparentă consonanță italiană (B8-0353/2018)

retrimis

comisiei competente :

JURI

aviz :

CULT

- Dominique Martin. Propunere de rezoluție referitoare la necesitatea ca angajatorii de lucrători din afara UE să contribuie la formarea cetățenilor și șomerilor europeni (B8-0354/2018)

retrimis

comisiei competente :

EMPL

- Dominique Bilde și Jean-Luc Schaffhauser. Propunere de rezoluție referitoare la aplicarea pedepsei capitale în cazul Israa Al-Ghomgham în Arabia Saudită (B8-0356/2018)

retrimis

comisiei competente :

AFET

- Ivan Jakovčić și Jozo Radoš. Propunere de rezoluție referitoare la utilizarea mai amplă a materialelor plastice biodegradabile în sectorul agricol (B8-0357/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

- Nicola Caputo. Propunere de rezoluție referitoare la terapia antitumorală CAR-T (B8-0358/2018)

retrimis

comisiei competente :

ENVI

Ultima actualizare: 23 ianuarie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate