Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 4. října 2018 - Štrasburk

15. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Změny v postoupení výborům (článek 53 jednacího řádu)

výbor BUDG

- Provádění právních ustanovení a společného prohlášení zajišťujících parlamentní kontrolu nad decentralizovanými agenturami (2018/2114(INI))
předáno příslušnému výboru: AFCO
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

výbor EMPL

- Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody (2018/0166R(APP))
předáno příslušnému výboru: BUDG
stanovisko: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

výbor JURI

- Ochrana osob informujících o porušování právních předpisů Unie (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
předáno příslušnému výboru: JURI
stanovisko: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (článek 39 jednacího řádu), LIBE (článek 54 jednacího řádu), AFCO, PETI

výbor FEMM

- Společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech těchto subjektů a Azylového a migračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a nástroje pro správu hranic a víza (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
předáno příslušnému výboru: REGI
stanovisko: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Postup s přidruženými výbory (článek 54 jednacího řádu)

(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 27. června 2018)

výbor JURI

- Přeshraniční přeměny, fúze či rozdělení (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(stanovisko: ECON, EMPL (článek 54 jednacího řádu), IMCO)

Změna názvů

výbor AFET

-nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2157(INI): „Vývoz zbraní: provádění společného postoje 2008/944/SZBP“

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2116(INI): „Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně pravomocí a mandátu zvláštních zástupců EU“

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2117(INI): „Doporučení Radě, Komisi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ohledně obrany akademických svobod při vnější činnosti EU“

výbor CONT

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2152(INI): „Výroční zpráva za rok 2017 o ochraně finančních zájmů Evropské unie – boji proti podvodům“

výbor ECON

- nový název zprávy z vlastního podnětu 2018/2100(INI): „Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2018“

Poslední aktualizace: 23. ledna 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí