Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 4., Csütörtök - Strasbourg

15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

BUDG bizottság

- A decentralizált ügynökségek parlamenti vizsgálatát biztosító jogi rendelkezések és közös nyilatkozat végrehajtása (2018/2114(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL bizottság

- Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (2018/0166R(APP))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI bizottság

- Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AFCO, PETI

FEMM bizottság

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 27-i határozatát követően)

JURI bizottság

- Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(vélemény: ECON, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke) IMCO)

Címváltozás

AFET bizottság

- A 2018/2157(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása”

- A 2018/2116(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról”

- A 2018/2117(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének a tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben”

CONT bizottság

- A 2018/2152(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „2017. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem”

ECON bizottság

- A 2018/2100(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Bankunió – 2017. évi éves jelentés”

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat