Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. spalio 4 d. - Strasbūras

15. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

BUDG komitetas

- Teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimas (2018/2114(INI))
Perduota atsakingam komitetui: AFCO
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL komitetas

- Preliminarus pranešimas dėl 2021-2027 m. daugiametės finansinės programos. Parlamento pozicija siekiant susitarimo (2018/0166R(APP))
Perduota atsakingam komitetui: BUDG
Nuomonė: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI komitetas

- Asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsauga (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
Perduota atsakingam komitetui: JURI
Nuomonė: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis), LIBE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), AFCO, PETI,

FEMM komitetas

- Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui+, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir finansinės taisyklės, taip pat Prieglobsčio ir migracijos fondui, Vidaus saugumo fondui ir Integruoto sienų valdymo fondui ir vizų priemonei taikytinos finansinės taisyklės (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
Perduota atsakingam komitetui: REGI
Nuomonė: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Susiję komitetai (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. birželio 27 d.)

JURI komitetas

- Vienos valstybės ribas peržengiantis pertvarkymas, jungimas ir skaidymas (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(Nuomonė: ECON, EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis), IMCO)

Pavadinimų pakeitimas

AFET komitetas

-Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2157(INI) pavadinimas: „Ginklų eksportas: bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2116(INI) pavadinimas: „Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl ES specialiųjų įgaliotinių įgaliojimų ir jų apimties“

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2117(INI) pavadinimas: „Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai dėl akademinės laisvės gynybos ES išorės veiksmų srityje“

CONT komitetas

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2152(INI) pavadinimas: „Europos Sąjungos finansinių interesų apsaugos 2017 m. metinė ataskaita. Kova su sukčiavimu“

ECON komitetas

- Naujas pranešimo savo iniciatyva 2018/2100(INI) pavadinimas: „Bankų sąjunga. 2018 m. metinė ataskaita“

Atnaujinta: 2019 m. sausio 23 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika