Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg

15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Zmiany w przekazaniu spraw komisjom (art. 53 Regulaminu)

komisja BUDG

- Wdrażanie przepisów prawnych oraz wspólnego oświadczenia zapewniających parlamentarną kontrolę agencji zdecentralizowanych (2018/2114(INI))
odesłano do komisji przedm. właśc.: AFCO
opinia: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

komisja EMPL

- Sprawozdanie okresowe w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021–2027 – Stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (2018/0166R(APP))
odesłano do komisji przedm. właśc.: BUDG
opinia: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

komisja JURI

- Ochrona osób zgłaszających przypadki łamania prawa Unii (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: JURI
opinia: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (art. 39 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu), AFCO, PETI

komisja FEMM

- Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
odesłano do komisji przedm. właśc.: REGI
opinia: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z dnia 27 czerwca 2018 r.)

komisja JURI

- Transgraniczne przekształcenia, łączenia i podziały (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(opinia: ECON, EMPL (art. 54 Regulaminu) IMCO)

Zmiana tytułów

komisja AFET

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2157(INI):
Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB”

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2116(INI):
Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie zakresu działania i mandatu specjalnych przedstawicieli UE”

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2117(INI):
Zalecenie dla Rady, Komisji i Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie obrony wolności akademickiej w działaniach zewnętrznych UE”

komisja CONT

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2152(INI):
Sprawozdanie roczne za rok 2017 w sprawie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej – walka z nadużyciami finansowymi”

komisja ECON

- Nowy tytuł sprawozdania z własnej inicjatywy 2018/2100(INI):
Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018”

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności