Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 4. oktober 2018 - Strasbourg

15. Sklepi o določenih dokumentih

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor BUDG

- Izvajanje pravnih določb in skupne izjave, ki omogoča parlamentarni nadzor nad decentraliziranimi agencijami (2018/2114(INI))
posredovano pristojnemu odboru: AFCO
mnenje: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

odbor EMPL

- Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021-2027 - stališče Parlamenta v luči dogovora (2018/0166R(APP))
posredovano pristojnemu odboru: BUDG
mnenje: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

odbor JURI

- Zaščita oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
posredovano pristojnemu odboru: JURI
mnenje: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (člen 39 Poslovnika), LIBE (člen 54 Poslovnika), AFCO, PETI

odbor FEMM

- Skupne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
posredovano pristojnemu odboru: REGI
mnenje: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 27. junija 2018)

odbor JURI

- Čezmejna preoblikovanja, združitve in delitve (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(mnenje: ECON, EMPL (člen 54 Poslovnika), IMCO)

Sprememba naslovov

odbor AFET

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2157(INI): “Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP”

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2116(INI): “Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o področju dejavnosti in mandatu posebnih predstavnikov EU”

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2117(INI): “Priporočilo Svetu, Komisiji in podpredsednici/visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko glede obrambe akademske svobode v zunanjem delovanju EU”

odbor CONT

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2152(INI): “Letno poročilo za leto 2017 o zaščiti finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam”

odbor ECON

- Novi naslov samoiniciativnega poročila 2018/2100(INI): “Bančna unija - letno poročilo za leto 2018”

Zadnja posodobitev: 23. januar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov