Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 4 октомври 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 4.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
5.1.Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97
  
5.2.ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур
  
5.3.Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион
 6.Възобновяване на заседанието
 7.Време за гласуване
  
7.1.Ограничаване на свободата на медиите в Беларус, по-специално случаят с Харта 97 (гласуване)
  
7.2.ОАЕ и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур (гласуване)
  
7.3.Масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян-Уйгурския автономен регион (гласуване)
  
7.4.Пакет от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Агенция на ЕС за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст) ***I (гласуване)
  
7.6.Взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация ***I (гласуване)
  
7.7.Свободно движение на нелични данни в Европейския съюз ***I (гласуване)
  
7.8.Приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ООН за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека (гласуване)
  
7.9.Положението в Йемен (гласуване)
  
7.10.Борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС (гласуване)
 8.Обяснения на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействието върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери (разискване)
 13.Петиции
 14.Внесени документи
 15.Решения относно някои документи
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Закриване на заседанието
 19.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (185 kb) Присъствен списък (56 kb) Резултати от гласувания (72 kb) Резултати от поименно гласуване (457 kb) 
 
Протокол (83 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от гласувания (31 kb) Резултати от поименно гласуване (48 kb) 
 
Протокол (302 kb) Присъствен списък (77 kb) Резултати от гласувания (476 kb) Резултати от поименно гласуване (774 kb) 
Последно осъвременяване: 23 януари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност