Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Torsdag den 4. oktober 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (indgivne beslutningsforslag)
 3.Situationen i Yemen (indgivne beslutningsforslag)
 4.Strategipakken for offentlige udbud (forhandling)
 5.Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, især tilfældet Charter 97
  5.2.De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor
  5.3.Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur
 6.Genoptagelse af mødet
 7.Afstemningstid
  7.1.Forringelse af mediefriheden i Hviderusland, navnlig sagen om Charter 97 (afstemning)
  7.2.De Forenede Arabiske Emirater, især situationen for menneskerettighedsforkæmperen Ahmed Mansoor (afstemning)
  7.3.Vilkårlig massetilbageholdelse af uighurer og kasakhere i den autonome region Xinjiang Uyghur (afstemning)
  7.4.Strategipakken for offentlige udbud (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  7.5.EU-Agentur for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) ***I (afstemning)
  7.6.Gensidig anerkendelse af afgørelser om indefrysning og konfiskation ***I (afstemning)
  7.7.Fri udveksling af andre data end personoplysninger i Den Europæiske Union ***I (afstemning)
  7.8.EU's bidrag til et bindende FN-instrument om transnationale selskaber for så vidt angår menneskerettighederne (afstemning)
  7.9.Situationen i Yemen (afstemning)
  7.10.Bekæmpelse af toldsvig og beskyttelse af EU's egne indtægter (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Dyrevelfærd, anvendelse af antimikrobielle stoffer og miljøbelastninger fra industrielt opdræt af slagtekyllinger (forhandling)
 13.Andragender
 14.Modtagne dokumenter
 15.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Hævelse af mødet
 19.Afbrydelse af sessionen
 Deltagerliste
Protokol (164 kb) Deltagerliste (55 kb) Afstemningsresultater (63 kb) Afstemning ved navneopråb (457 kb) 
 
Protokol (79 kb) Deltagerliste (11 kb) Afstemningsresultater (30 kb) Afstemning ved navneopråb (48 kb) 
 
Protokol (276 kb) Deltagerliste (67 kb) Afstemningsresultater (461 kb) Afstemning ved navneopråb (678 kb) 
Seneste opdatering: 23. januar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik