Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 4 oktober 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (ingediende ontwerpresoluties)
 3.De situatie in Jemen (ingediende ontwerpresoluties)
 4.Pakket strategie inzake overheidsopdrachten (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus
  5.2.De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor
  5.3.Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang
 6.Hervatting van de vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Verslechtering van de mediavrijheid in Belarus (stemming)
  7.2.De Verenigde Arabische Emiraten, met name de situatie van mensenrechtenactivist Ahmed Mansoor (stemming)
  7.3.Massale willekeurige detentie van Oeigoeren en Kazakken in de Oeigoerse Autonome Regio Xinjiang (stemming)
  7.4.Pakket strategie inzake overheidsopdrachten (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.5.EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) ***I (stemming)
  7.6.Wederzijdse erkenning van bevelen tot bevriezing en confiscatie ***I (stemming)
  7.7.Vrij verkeer van niet-persoonsgebonden gegevens in de Europese Unie ***I (stemming)
  7.8.De bijdrage van de EU aan een bindend VN-instrument inzake transnationale bedrijven met betrekking tot de mensenrechten (stemming)
  7.9.De situatie in Jemen (stemming)
  7.10.Bestrijding van douanefraude en bescherming van de eigen middelen van de EU (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Dierenwelzijn, het gebruik van antimicrobiële stoffen en de milieueffecten van de industriële vleeskippenhouderij (debat)
 13.Verzoekschriften
 14.Ingekomen stukken
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Sluiting van de vergadering
 19.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (165 kb) Presentielijst (55 kb) Uitslag van de stemming (64 kb) Hoofdelijke stemming (457 kb) 
 
Notulen (79 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (29 kb) Hoofdelijke stemming (50 kb) 
 
Notulen (276 kb) Presentielijst (67 kb) Uitslag van de stemming (458 kb) Hoofdelijke stemming (758 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 23 januari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid