Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
5.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
  
5.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora
  
5.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  
7.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (głosowanie)
  
7.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (głosowanie)
  
7.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (głosowanie)
  
7.4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I (głosowanie)
  
7.6.Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I (głosowanie)
  
7.7.Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
7.8.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (głosowanie)
  
7.9.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  
7.10.Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (debata)
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (166 kb) Lista obecności (55 kb) Wyniki głosowania (64 kb) Wyniki głosowań imiennych (457 kb) 
 
Protokół (80 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (29 kb) Wyniki głosowań imiennych (47 kb) 
 
Protokół (280 kb) Lista obecności (68 kb) Wyniki głosowania (462 kb) Wyniki głosowań imiennych (758 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności