Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 4 października 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (złożone projekty rezolucji)
 3.Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)
 4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97
  5.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora
  5.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Pogorszenie się sytuacji w zakresie wolności mediów na Białorusi, w szczególności sprawa Karty'97 (głosowanie)
  7.2.Zjednoczone Emiraty Arabskie, w szczególności sytuacja obrońcy praw człowieka Ahmeda Mansoora (głosowanie)
  7.3.Masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i Kazachów w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (głosowanie)
  7.4.Pakiet dotyczący strategii udzielania zamówień publicznych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.5.Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) ***I (głosowanie)
  7.6.Wzajemne uznawanie nakazów zabezpieczenia i nakazów konfiskaty ***I (głosowanie)
  7.7.Swobodny przepływ danych nieosobowych w Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  7.8.Wkład UE do wiążącego instrumentu ONZ dotyczącego spółek międzynarodowych w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka (głosowanie)
  7.9.Sytuacja w Jemenie (głosowanie)
  7.10.Zwalczanie oszustw celnych i ochrona zasobów własnych UE (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Dobrostan zwierząt, stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych i wpływ przemysłowego chowu brojlerów na środowisko (debata)
 13.Petycje
 14.Składanie dokumentów
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Zamknięcie posiedzenia
 19.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (166 kb)
23/01/2019 12:34
  Lista obecności (55 kb)
16/05/2019 14:44
 
Protokół (80 kb)
23/01/2019 12:34
  Lista obecności (11 kb)
16/05/2019 14:44
  Wyniki głosowania (29 kb)
31/12/2018 18:26
  Głosowanie imienne (47 kb)
22/12/2018 08:46
 
Protokół (280 kb)
23/01/2019 12:34
  Lista obecności (68 kb)
16/05/2019 14:44
  Wyniki głosowania (462 kb)
31/12/2018 18:26
  Głosowanie imienne (758 kb)
22/12/2018 08:46
Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności