Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 4.Paketet om strategin för offentlig upphandling (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97
  
5.2.Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor
  
5.3.Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Omröstning
  
7.1.Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 (omröstning)
  
7.2.Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor (omröstning)
  
7.3.Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang (omröstning)
  
7.4.Paketet om strategin för offentlig upphandling (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I (omröstning)
  
7.6.Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I (omröstning)
  
7.7.Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I (omröstning)
  
7.8.EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter (omröstning)
  
7.9.Situationen i Jemen (omröstning)
  
7.10.Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Djurs välbefinnande, användning av antimikrobiella medel och miljöpåverkan av industriell slaktkycklinguppfödning (debatt)
 13.Framställningar
 14.Inkomna dokument
 15.Beslut om vissa dokument
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avslutande av sammanträdet
 19.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (166 kb) Närvarolista (55 kb) Omröstningsresultat (63 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (457 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (27 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (48 kb) 
 
Protokoll (274 kb) Närvarolista (68 kb) Omröstningsresultat (455 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (677 kb) 
Senaste uppdatering: 23 januari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy