Kazalo 
Zapisnik
PDF 451kWORD 28k
Četrtek, 4. oktober 2018 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Poslabšanje medijske svobode v Belorusiji, zlasti primer Listine 97 

Predlogi resolucij: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0451/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0451/2018ECR:
B8-0452/2018ALDE
B8-0453/2018Verts/ALE
B8-0454/2018S&D:
B8-0455/2018GUE/NGL
B8-0457/2018PPE

 2. Združeni arabski emirati, zlasti položaj zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja 

Predlogi resolucij: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0456/2018
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+322, 220, 56
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0456/2018Verts/ALE
B8-0458/2018ECR:
B8-0459/2018S&D:
B8-0462/2018ALDE
B8-0467/2018GUE/NGL
B8-0469/2018PPE
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:končno glasovanje [RC-B8-0456/2018]
Razno:
Frédérique Ries je umaknila svoj podpis k predlogu resolucije B8-0462/2018 in k predlogu skupne resolucije RC-B8-0456/2018.
Patricia Lalonde in Amjad Bashir sta umaknila svoj podpis k skupnemu predlogu resolucije RC-B8-0456/2018.

 3. Množična samovoljna pridržanja Ujgurov in Kazahov v avtonomni ujgurski regiji Xinjiang 

Predlogi resolucij: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0460/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0460/2018Verts/ALE
B8-0461/2018ECR:
B8-0463/2018EFDD
B8-0464/2018S&D:
B8-0465/2018ALDE
B8-0466/2018GUE/NGL
B8-0468/2018PPE

 4. Sveženj strategije za javno naročanje 

Poročilo: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
eno samo glasovanjePG+534, 54, 15

 5. Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ***I 

Poročilo: Axel Voss (A8-0320/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije195EFDD-
Začasni sporazum
Začasni sporazum196odborPG+515, 64, 26

 6. Vzajemno priznavanje sklepov o začasnem zavarovanju in odvzemu ***I 

Poročilo: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog zavrnitve predloga Komisije
Predlog zavrnitve predloga Komisije146EFDD-
Začasni sporazum
Začasni sporazum145odborPG+531, 51, 26

 7. Prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji ***I 

Poročilo: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Začasni sporazum
Začasni sporazum47odborPG+520, 81, 6

 8. Prispevek EU k zavezujočemu instrumentu OZN o nadnacionalnih družbah v zvezi s človekovimi pravicami 

Predlogi resolucij: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0443/2018
(odbor DEVE)
§ 10§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+287, 249, 66
§ 14§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+284, 247, 71
3/EG+283, 249, 71
§ 19§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+281, 258, 66
glasovanje: resolucija (vse besedilo)EG+301, 288, 17
Predlog resolucije B8-0472/2018
(ECR)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)
Predlog resolucije B8-0473/2018
(PPE)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)
Skupni predlog resolucije B8-0474/2018rev
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 10§originalno besedilopo delih
1
2
§ 14§originalno besedilopo delih
1
2
3
§ 19§originalno besedilopo delih
1
2
glasovanje: resolucija (vse besedilo)
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
B8-0443/2018
§ 10
1.del:„znova poudarja, da so nujno potrebni učinkoviti in dosledni ukrepi na vseh ravneh, tudi na nacionalni, evropski in mednarodni, da bi lahko učinkovito obravnavali zlorabe človekovih pravic, za katere so odgovorne nadnacionalne družbe, zagotovili dostop do mehanizmov za varstvo pravic, ter se soočili s pravnimi vprašanji, ki izhajajo iz nadnacionalnega značaja dejavnosti podjetij in nadnacionalnih družb, in vse kompleksnejšimi svetovnimi vrednostnimi verigami in ekstrateritorialno razsežnostjo nadnacionalnih družb, pa tudi s tem povezano negotovostjo glede tega, kdo je odgovoren za kršitve človekovih pravic;“
2.del:„znova poudarja, da je treba v celoti izvajati ekstrateritorialne obveznosti držav, kot je določeno v maastrichtskih načelih, in sicer na podlagi različnih instrumentov Sveta Evrope, zlasti Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP); širše poziva EU, naj da pobude za izboljšanje dostopa do mehanizmov za varstvo pravic v ekstrateritorialnih primerih v skladu s priporočili iz mnenja Agencije za temeljne pravice iz leta 2017;“
§ 14
1.del:vse besedilo brez besed: „priznanje ekstrateritorialnih obveznosti držav na področju človekovih pravic“ in „ter vzpostavitev mednarodnih sodnih in zunajsodnih mehanizmov za nadzor in izvrševanje“
2.del:„priznanje ekstrateritorialnih obveznosti držav na področju človekovih pravic“
3.del:„ter vzpostavitev mednarodnih sodnih in zunajsodnih mehanizmov za nadzor in izvrševanje“
§ 19
1.del:„znova poziva EU in države članice, naj zavzeto in konstruktivno sodelujejo v teh pogajanjih in medvladnem procesu, da bo lahko odprta medvladna delovna skupina izpolnila svoj mandat“
2.del:„poudarja, kako pomembno je, da EU konstruktivno prispeva k sklenitvi zavezujoče pogodbe, ki bo učinkovito obravnavala vprašanje odgovornosti gospodarskih družb za kršitve človekovih pravic in s tem povezane izzive“
PPE:
B8-0474/2018rev
§ 10
1.del:„znova poudarja, da so nujno potrebni učinkoviti in dosledni ukrepi na vseh ravneh, tudi na nacionalni, evropski in mednarodni, da bi lahko učinkovito obravnavali zlorabe človekovih pravic, za katere so odgovorne nadnacionalne družbe, zagotovili dostop do mehanizmov za varstvo pravic, ter se soočili s pravnimi vprašanji, ki izhajajo iz nadnacionalnega značaja dejavnosti podjetij in nadnacionalnih družb, in vse kompleksnejšimi svetovnimi vrednostnimi verigami in ekstrateritorialno razsežnostjo nadnacionalnih družb, pa tudi s tem povezano negotovostjo glede tega, kdo je odgovoren za kršitve človekovih pravic“
2.del:„znova poudarja, da je treba v celoti izvajati ekstrateritorialne obveznosti držav, kot je določeno v maastrichtskih načelih, in sicer na podlagi različnih instrumentov Sveta Evrope, zlasti Evropske konvencije o človekovih pravicah (EKČP); širše poziva EU, naj da pobude za izboljšanje dostopa do mehanizmov za varstvo pravic v ekstrateritorialnih primerih v skladu s priporočili iz mnenja Agencije za temeljne pravice iz leta 2017“
§ 19
1.del:„znova poziva EU in države članice, naj zavzeto in konstruktivno sodelujejo v teh pogajanjih in medvladnem procesu, da bo lahko odprta medvladna delovna skupina izpolnila svoj mandat“
2.del:„poudarja, kako pomembno je, da EU konstruktivno prispeva k sklenitvi zavezujoče pogodbe, ki bo učinkovito obravnavala vprašanje odgovornosti gospodarskih družb za kršitve človekovih pravic in s tem povezane izzive;“
§ 14
1.del:vse besedilo brez besed: „priznanje ekstrateritorialnih obveznosti držav na področju človekovih pravic“ in „ter vzpostavitev mednarodnih sodnih in zunajsodnih mehanizmov za nadzor in izvrševanje“
2.del:„priznanje ekstrateritorialnih obveznosti držav na področju človekovih pravic“
3.del:„ter vzpostavitev mednarodnih sodnih in zunajsodnih mehanizmov za nadzor in izvrševanje“

 9. Razmere v Jemnu 

Predlogi resolucij: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0444/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
§ 20§originalno besedilopo delih
1/PG+546, 41, 10
2/PG+353, 217, 33
§ 23§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.T§originalno besedilopo delih
1+
2+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0444/2018ECR:
B8-0445/2018S&D:
B8-0446/2018PPE
B8-0447/2018Verts/ALE
B8-0448/2018EFDD
B8-0449/2018ALDE
B8-0450/2018GUE/NGL
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:§ 20
Zahteve za glasovanje po delih
ECR:
§ 23
1.del:„si pridržuje pravico, da zadevo ponovno preuči, dokler se s pogajanji ne doseže rešitev; priporoča, naj Pododbor za človekove pravice spremlja spremembe na področju človekovih pravic v Jemnu“
2.del:„in pripravi poročilo o kršitvah človekovih in državljanskih pravic v državi“
PPE:
§ 20
1.del:„poziva Svet, naj v skladu s smernicami EU dejansko spodbuja spoštovanje mednarodnega humanitarnega prava; ponavlja, da morajo vse države članice EU zlasti strogo spoštovati pravila iz Skupnega stališča 2008/944/SZVP; glede tega želi spomniti na resoluciji Evropskega parlamenta o razmerah v Jemnu z dne 25. februarja 2016 in 30. novembra 2017“
2.del:„v zvezi s tem poziva vse države članice EU, naj se vzdržijo prodaje orožja in vojaške opreme Savdski Arabiji, Združenim arabskim emiratom in kateri koli članici mednarodne koalicije, pa tudi jemenski vladi ter drugim stranem v konfliktu“
PPE, ECR:
u.i. T
1.del:„ker je večina napadov, ki jih ameriške sile izvajajo v Jemnu, smrtonosnih napadov z brezpilotnimi zrakoplovi;“
2.del:„ker se odločitev, da se določena oseba doda na seznam ciljev operacij z brezpilotnimi zrakoplovi, pogosto sprejme brez sodnega odloka ali naloga; ker bi se izbira in uboj nekaterih posameznikov lahko v določenih okoliščinah štela za zunajsodni uboj;“

 10. Boj proti carinskim goljufijam in zaščita lastnih sredstev EU 

Predlog resolucije: B8-0400/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG – pripombe
Predlog resolucije B8-0400/2018
(odbor CONT)
§ 1§originalno besediloPG+473, 100, 28
§ 8§originalno besediloPG+445, 131, 23
§ 9§originalno besediloPG+433, 155, 14
§ 10§originalno besediloPG+485, 74, 33
§ 12§originalno besedilopo delih
1/PG+448, 132, 16
2/PG+380, 187, 19
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+410, 84, 77
Zahteve za poimensko glasovanje
EFDD:§§ 1, 8, 9, 10, 12, končno glasovanje
Zahteve za ločeno glasovanje
ECR:§§ 8, 12
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
§ 12
1.del:vse besedilo brez besed: „naj razmisli o prenosu odgovornosti carinskih organov z nacionalnih ravni na raven EU“
2.del:te besede
Zadnja posodobitev: 3. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov