Index 
Protokoll
PDF 455kWORD 27k
Torsdagen den 4 oktober 2018 - Strasbourg
Omröstningsresultat

 Förkortningar och symboler

 1. Försämringen av mediefriheten i Vitryssland, särskilt fallet Charta 97 

Resolutionsförslag: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0451/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0451/2018ECR
B8-0452/2018ALDE
B8-0453/2018Verts/ALE
B8-0454/2018S&D
B8-0455/2018GUE/NGL
B8-0457/2018PPE

 2. Förenade Arabemiraten, särskilt situationen för människorättsförsvararen Ahmed Mansoor 

Resolutionsförslag: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0456/2018
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD, Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir, Monica Macovei)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+322, 220, 56
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0456/2018Verts/ALE
B8-0458/2018ECR
B8-0459/2018S&D
B8-0462/2018ALDE
B8-0467/2018GUE/NGL
B8-0469/2018PPE
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:slutomröstning [RC-B8-0456/2018]
Övrigt:
Frédérique Ries hade dragit tillbaka sin underskrift från resolutionsförslaget B8-0462/2018 och också från det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0456/2018.
Patricia Lalonde och Amjad Bashir hade dragit tillbaka sina underskrifter från det gemensamma förslaget till resolution RC-B8-0456/2018.

 3. Utbredda godtyckliga frihetsberövanden av uigurer och kazaker i Uiguriska autonoma regionen Xinjiang 

Resolutionsförslag: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0460/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0460/2018Verts/ALE
B8-0461/2018ECR
B8-0463/2018EFDD
B8-0464/2018S&D
B8-0465/2018ALDE
B8-0466/2018GUE/NGL
B8-0468/2018PPE

 4. Paketet om strategin för offentlig upphandling 

Betänkande: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

AvserONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
endast en omröstningONU+534, 54, 15

 5. EU:s byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) ***I 

Betänkande: Axel Voss (A8-0320/2017)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
förslag till avvisande av kommissionens förslag
förslag till avvisande av kommissionens förslag195EFDD-
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse196utskottetONU+515, 64, 26

 6. Ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande ***I 

Betänkande: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
förslag till avvisande av kommissionens förslag
förslag till avvisande av kommissionens förslag146EFDD-
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse145utskottetONU+531, 51, 26

 7. Fritt flöde av icke-personuppgifter i Europeiska unionen ***I 

Betänkande: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
preliminär överenskommelse
preliminär överenskommelse47utskottetONU+520, 81, 6

 8. EU:s bidrag till ett bindande FN-instrument för transnationella bolag med avseende på mänskliga rättigheter 

Resolutionsförslag: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0443/2018
(DEVE-utskottet)
punkt 10originaltextendelad
1+
2 / EO+287, 249, 66
punkt 14originaltextendelad
1+
2 / EO+284, 247, 71
3/ EO+283, 249, 71
punkt 19originaltextendelad
1+
2 / EO+281, 258, 66
omröstning: resolution (texten i sin helhet)EO+301, 288, 17
Resolutionsförslag B8-0472/2018
(ECR)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)
Resolutionsförslag B8-0473/2018
(PPE)
omröstning: resolution (texten i sin helhet)
Resolutionsförslag B8-0474/2018rev
(S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
punkt 10originaltextendelad
1
2
punkt 14originaltextendelad
1
2
3
punkt 19originaltextendelad
1
2
omröstning: resolution (texten i sin helhet)
Begäranden om delad omröstning
PPE:
B8-0443/2018
punkt 10
Första delen”Europaparlamentet bekräftar det brådskande behovet av att agera konkret och enhetligt på alla nivåer – nationellt, inom EU och internationellt – för att verkligen åtgärda problemet med transnationella bolags människorättskränkningar, skapa möjligheter till upprättelse, ta itu med rättsliga problem som beror på affärsverksamheters och transnationella bolags gränsöverskridande natur, den allt större komplexiteten i de globala värdekedjorna samt de transnationella bolagens extraterritoriella dimension och den därmed sammanhängande oklarheten angående var ansvaret för människorättskränkningarna ligger.”
Andra delen”Parlamentet bekräftar vikten av att till fullo genomföra staternas extraterritoriella skyldigheter, i enlighet med Maastrichtprinciperna och på grundval av Europarådets olika instrument, särskilt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Parlamentet uppmanar EU att ta initiativ för att förbättra möjligheterna till upprättelse i extraterritoriella fall, i linje med rekommendationerna i FRA:s yttrande från 2017.”
punkt 14
Första delentexten i sin helhet utom orden ”erkännande av staters extraterritoriella människorättsskyldigheter,” och “samt inrättande av internationella rättsliga och andra mekanismer för övervakning och tillsyn.”
Andra delen”erkännande av staters extraterritoriella människorättsskyldigheter,”
Tredje delen”samt inrättande av internationella rättsliga och andra mekanismer för övervakning och tillsyn.”
punkt 19
Första delen”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU och medlemsstaterna att visa genuint engagemang och delta konstruktivt i förhandlingarna och i den mellanstatliga process”
Andra delen”som syftar till att fullgöra uppdraget för FN:s mellanstatliga arbetsgrupp. Parlamentet pekar på den stora betydelsen av att EU bidrar konstruktivt till arbetet med att ta fram ett bindande fördrag som verkningsfullt åtgärdar problemet med företagens ansvarsskyldighet vid människorättskränkningar och liknande utmaningar.”
PPE:
B8-0474/2018rev
punkt 10
Första delen”Europaparlamentet bekräftar det brådskande behovet av att agera konkret och enhetligt på alla nivåer – nationellt, inom EU och internationellt – för att verkligen åtgärda problemet med transnationella bolags människorättskränkningar, skapa möjligheter till upprättelse, ta itu med rättsliga problem som beror på affärsverksamheters och transnationella bolags gränsöverskridande natur, den allt större komplexiteten i de globala värdekedjorna samt de transnationella bolagens extraterritoriella dimension och den därmed sammanhängande oklarheten angående var ansvaret för människorättskränkningarna ligger.”
Andra delen”Parlamentet bekräftar vikten av att till fullo genomföra staternas extraterritoriella skyldigheter, i enlighet med Maastrichtprinciperna och på grundval av Europarådets olika instrument, särskilt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen). Parlamentet uppmanar EU att ta initiativ för att förbättra möjligheterna till upprättelse i extraterritoriella fall, i linje med rekommendationerna i FRA:s yttrande från 2017.”
punkt 19
Första delen”Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till EU och medlemsstaterna att visa genuint engagemang och delta konstruktivt i förhandlingarna och i den mellanstatliga process”
Andra delen”som syftar till att fullgöra uppdraget för FN:s mellanstatliga arbetsgrupp. Parlamentet pekar på den stora betydelsen av att EU bidrar konstruktivt till arbetet med att ta fram ett bindande fördrag som verkningsfullt åtgärdar problemet med företagens ansvarsskyldighet vid människorättskränkningar och liknande utmaningar.”
punkt 14
Första delentexten i sin helhet utom orden ”erkännande av staters extraterritoriella människorättsskyldigheter,” och “samt inrättande av internationella rättsliga och andra mekanismer för övervakning och tillsyn.”
Andra delen”erkännande av staters extraterritoriella människorättsskyldigheter,”
Tredje delen”samt inrättande av internationella rättsliga och andra mekanismer för övervakning och tillsyn.”

 9. Situationen i Jemen 

Resolutionsförslag: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Gemensamt förslag till resolution RC-B8-0444/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL, EFDD)
punkt 20originaltextendelad
1/ ONU+546, 41, 10
2 / ONU+353, 217, 33
punkt 23originaltextendelad
1+
2+
skäl Toriginaltextendelad
1+
2+
omröstning: resolution (texten i sin helhet)+
Resolutionsförslag från politiska grupper
B8-0444/2018ECR
B8-0445/2018S&D
B8-0446/2018PPE
B8-0447/2018Verts/ALE
B8-0448/2018EFDD
B8-0449/2018ALDE
B8-0450/2018GUE/NGL
Begäranden om omröstning med namnupprop
GUE/NGL:punkt 20
Begäranden om delad omröstning
ECR:
punkt 23
Första delen”Europaparlamentet förbehåller sig rätten att ompröva frågan tills en förhandlingslösning har nåtts. Parlamentet rekommenderar att dess underutskott för mänskliga rättigheter övervakar utvecklingen på människorättsområdet i Jemen”
Andra delen”och utarbetar en rapport om de kränkningar av mänskliga och medborgerliga rättigheter som begåtts i landet.”
PPE:
punkt 20
Första delen”Europaparlamentet uppmanar rådet att effektivt främja efterlevnaden av internationell humanitär rätt, i enlighet med de relevanta EU-riktlinjerna. Parlamentet upprepar framför allt att samtliga EU-medlemsstater strikt måste följa de regler som fastställs i den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp. Parlamentet påminner i detta avseende om sina resolutioner av den 25 februari 2016 och den 30 november 2017 om situationen i Jemen.”
Andra delen”I detta sammanhang uppmanar parlamentet med kraft samtliga EU medlemsstater att avstå från att sälja vapen och alla typer av militär utrustning till Saudiarabien, Förenade Arabemiraten eller någon medlem av den internationella koalitionen, samt till den jemenitiska regeringen och andra parter i konflikten.”
PPE, ECR:
skäl T
Första delen”De flesta av anfallen som utförs av USA:s styrkor i Jemen är dödliga drönarattacker.”
Andra delen”Beslut om att lägga till vissa personer i förteckningen över mål för drönaroperationer fattas oftast utan domstolsbeslut eller rättsliga avgöranden. Inriktningen på och dödandet av vissa personer kan i vissa fall betraktas som utomrättsliga avrättningar.”

 10. Att bekämpa tullbedrägerier och skydda EU:s egna medel 

Resolutionsförslag: B8-0400/2018

AvserÄF nrFrånONU osv.OmröstningONU/EO – anmärkningar
Resolutionsförslag B8-0400/2018
(CONT-utskottet)
punkt 1originaltextenONU+473, 100, 28
punkt 8originaltextenONU+445, 131, 23
punkt 9originaltextenONU+433, 155, 14
punkt 10originaltextenONU+485, 74, 33
punkt 12originaltextendelad
1/ ONU+448, 132, 16
2 / ONU+380, 187, 19
omröstning: resolution (texten i sin helhet)ONU+410, 84, 77
Begäranden om omröstning med namnupprop
EFDD:punkterna 1, 8, 9, 10, 12, slutomröstning
Begäranden om särskild omröstning
ECR:punkterna 8, 12
Begäranden om delad omröstning
PPE:
punkt 12
Första delentexten i sin helhet utom orden ”att överväga att överföra tullmyndigheternas ansvar från nationell nivå till EU-nivå för att”
Andra delendessa ord
Senaste uppdatering: 3 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy