Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 299kWORD 86k
Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 3.Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)
 4.Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
5.1.Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97
  
5.2.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor
  
5.3.Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97 (ψηφοφορία)
  
7.2.Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (ψηφοφορία)
  
7.3.Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (ψηφοφορία)
  
7.4.Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
7.5.Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) ***I (ψηφοφορία)
  
7.6.Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (ψηφοφορία)
  
7.7.Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)
  
7.8.Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)
  
7.9.Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)
  
7.10.Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 12.Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (συζήτηση)
 13.Αναφορές
 14.Κατάθεση εγγράφων
 15.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 16.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 17.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 19.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.13.


2. Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000078/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς το Συμβούλιο: Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0404/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000074/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας : VP/HR - Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0402/2018)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000075/2018) που κατέθεσαν οι Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής DEVE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, προς την Επιτροπή: Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (B8-0403/2018)

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty και Emma McClarkin, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb και Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018

—   Louis Michel και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και λοιπές επιχειρήσεις που έχουν διεθνικά χαρακτηριστικά όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


3. Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 2 Οκτωβρίου 2018 (σημείο 14 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2018)

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska και Valdemar Tomaševski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein και Enrique Guerrero Salom, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa και Fernando Ruas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon και Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas και Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Νικόλαος Χουντής, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Νεοκλής Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná και Maria Lidia Senra Rodríguez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


4. Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις [2017/2278(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Reimer Böge (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Nicola Danti, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Andreas Schwab, Tim Aker, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Dobromir Sośnierz, μη εγγεγραμμένος, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Σωτήριος Ζαριανόπουλος, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Λάμπρος Φουντούλης και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Γεώργιος Επιτήδειος, Krzysztof Hetman, Νότης Μαριάς και Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Παρεμβαίνουν οι Elżbieta Bieńkowska και Carlos Coelho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2018)


5.1. Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 και B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Οι Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo και Jaromír Štětina παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marek Jurek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jasenko Selimovic, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Michaela Šojdrová και Mark Demesmaeker.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» ο José Inácio Faria.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Eduard Kukan και Carlos Iturgaiz.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


5.2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 και B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Οι Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat και Tomáš Zdechovský παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Miguel Urbán Crespo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Wajid Khan και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι José Inácio Faria, Seán Kelly, Νότης Μαριάς, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák και Paul Rübig.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.


5.3. Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 και B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Οι Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes και László Tőkés παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Michela Giuffrida, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Mark Demesmaeker, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Urmas Paet, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor και Krzysztof Hetman.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová και Dubravka Šuica.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2018.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος


6. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.02.

Παρεμβαίνουν οι Daniele Viotti και Dobromir Sośnierz.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


7.1. Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97 (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0451/2018

(αντικαθιστά τις B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Clare Moody, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock και Monica Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0375)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0455/2018 καταπίπτει.)


7.2. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ιδίως η κατάσταση του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Ahmed Mansoor (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0456/2018

(αντικαθιστά τις B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου και Marina Albiol Guzmán, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD·

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir και Monica Macovei.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0376)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0458/2018 και B8-0469/2018 καταπίπτουν.)


7.3. Μαζικές αυθαίρετες κρατήσεις Ουιγούρων και Καζάχων στην Αυτόνομη Περιοχή των Ουιγούρων του Σιντζιάνγκ (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0460/2018

(αντικαθιστά τις B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Λευτέρης Χριστοφόρου, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu και Inese Vaidere, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post και Jo Leinen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić και Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0377)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0466/2018 καταπίπτει.)


7.4. Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις [2017/2278(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0378)


7.5. Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0379)


7.6. Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0380)


7.7. Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0381)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt (εισηγήτρια) πριν από την ψηφοφορία.


7.8. Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0443/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0382)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0472/2018, B8-0473/2018 και B8-0474/2018/rev καταπίπτουν.)


7.9. Κατάσταση στην Υεμένη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 9)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0444/2018

(αντικαθιστά τις B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas και Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom και Elena Valenciano, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

— Charles Tannock και Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand και Jordi Solé, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat και Marie-Pierre Vieu, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao και Isabella Adinolfi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0383)

Παρεμβάσεις

Ο Charles Tannock προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 3. Δεδομένου ότι περισσότεροι από 40 βουλευτές εκφράζουν αντίρρηση, αυτή η προφορική τροπολογία δεν κρατείται.


7.10. Καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και προστασία των ιδίων πόρων της ΕΕ (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B8-0400/2018

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0384)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria και Momchil Nekov

Έκθεση Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei και Seán Kelly

Έκθεση Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov και Seán Kelly

Η συμβολή της ΕΕ στο δεσμευτικού χαρακτήρα μέσο του ΟΗΕ σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri και Lola Sánchez Caldentey

Κατάσταση στην Υεμένη - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová και Mirosław Piotrowski.


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση).

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.42.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Evelyne GEBHARDT
Αντιπρόεδρος

10. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.


11. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


12. Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000095/2018) που κατέθεσαν οι Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz και Josef Weidenholzer προς την Επιτροπή: Καλή μεταχείριση των ζώων, χρήση αντιμικροβιακών ουσιών και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της βιομηχανικής εκτροφής κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής (B8-0410/2018)

Ο Pavel Poc αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Elżbieta Bieńkowska (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι José Inácio Faria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Maria Noichl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Urszula Krupa, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Tilly Metz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Eleonora Evi, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Dominique Bilde, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet και Herbert Dorfmann.

Παρεμβαίνει η Elżbieta Bieńkowska.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.


13. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω και έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού:

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

Martin Keatings (αριθ. 0701/2018)· Gabriela Nicoleta Nascutiu (αριθ. 0702/2018)· (*) (αριθ. 0703/2018)· (*) (αριθ. 0704/2018)· (*) (αριθ. 0705/2018)· (*) (αριθ. 0706/2018)· (*) (αριθ. 0707/2018)· (*) (αριθ. 0708/2018)· (*) (αριθ. 0709/2018)· (*) (αριθ. 0710/2018)· (*) (αριθ. 0711/2018)· (*) (αριθ. 0712/2018)· (*) (αριθ. 0713/2018)· (*) (αριθ. 0714/2018)· (*) (αριθ. 0715/2018)· (*) (αριθ. 0716/2018)· (*) (αριθ. 0717/2018)· (*) (αριθ. 0718/2018)· Ivan Zubović (αριθ. 0719/2018)· Violeta Gospodinova (αριθ. 0720/2018)· Eva Pakla (αριθ. 0721/2018)· Libor Fleischhans (αριθ. 0722/2018)· Mariapia Tolo (αριθ. 0723/2018)· (*) (αριθ. 0724/2018)· Konstantinos Stragkas (αριθ. 0725/2018)· Wolf Duttlinger (αριθ. 0726/2018)· (*) (αριθ. 0727/2018)· (*) (αριθ. 0728/2018)· Massimo Scarafia (αριθ. 0729/2018)· Alice Salvatore (αριθ. 0730/2018)· Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (αριθ. 0731/2018)· (*) (αριθ. 0732/2018)· (*) (αριθ. 0733/2018)· Marco Bava (αριθ. 0734/2018)· Franco Brugnola (αριθ. 0735/2018)· (*) (αριθ. 0736/2018)· Boris Stein (αριθ. 0737/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0738/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0739/2018)· (*) (αριθ. 0740/2018)· Marcel Van Duijvendijk (αριθ. 0741/2018)· Jürgen Kirchner (αριθ. 0742/2018)· (*) (αριθ. 0743/2018)· (*) (αριθ. 0744/2018)· Ian Clayton (αριθ. 0745/2018)· Nicole Agius (αριθ. 0746/2018)· (*) (αριθ. 0747/2018)· (*) (αριθ. 0748/2018)· (*) (αριθ. 0749/2018)· Katherine Dolan (αριθ. 0750/2018)· Philippe Bravo (αριθ. 0751/2018)· Michael Pedersen (αριθ. 0752/2018)· (*) (αριθ. 0753/2018)· Hans Moerbeek (αριθ. 0754/2018)· Maria Grazia Belfiore (αριθ. 0755/2018)· (*) (αριθ. 0756/2018)· (*) (αριθ. 0757/2018)· (*) (αριθ. 0758/2018)· Marco Bava (αριθ. 0759/2018)· Marcus Lauri (αριθ. 0760/2018)· (*) (αριθ. 0761/2018)· (*) (αριθ. 0763/2018)· (*) (αριθ. 0764/2018)· (*) (αριθ. 0765/2018)· (*) (αριθ. 0766/2018)· (*) (αριθ. 0767/2018)· Andreas Laggis (αριθ. 0768/2018)· Ádám Khaled Ossman (αριθ. 0769/2018)· Juan Manuel Piñeiro Vicente (αριθ. 0770/2018)· (*) (αριθ. 0771/2018)· (*) (αριθ. 0772/2018)· (*) (αριθ. 0773/2018)· Thomas Cho (αριθ. 0774/2018)· (*) (αριθ. 0775/2018)· (*) (αριθ. 0776/2018)· León Fernando Del Canto González (αριθ. 0777/2018)· (*) (αριθ. 0778/2018)· (*) (αριθ. 0779/2018)· Hans-Dieter Thiele (αριθ. 0780/2018)· Tudor Cârstoiu (αριθ. 0781/2018)· (*) (αριθ. 0782/2018)· Guadalajara Ecologistas En Acción (αριθ. 0783/2018)· George Mihăilă (αριθ. 0784/2018)· (*) (αριθ. 0785/2018)· (*) (αριθ. 0786/2018)· Simon Gould (αριθ. 0787/2018)· Giacomo Pierini (αριθ. 0788/2018)· (*) (αριθ. 0789/2018)· Jerzy Warszyński (αριθ. 0790/2018)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0791/2018)· (*) (αριθ. 0792/2018)· (*) (αριθ. 0793/2018)· (*) (αριθ. 0794/2018)· (*) (αριθ. 0795/2018)· Daniel Hettrich (αριθ. 0796/2018)· (*) (αριθ. 0797/2018)· Matías Eduardo Díaz Crescitelli (αριθ. 0798/2018)· (*) (αριθ. 0799/2018)· (*) (αριθ. 0800/2018)· (*) (αριθ. 0801/2018)· Giampiero Tola (αριθ. 0802/2018)· (*) (αριθ. 0803/2018)· (*) (αριθ. 0804/2018)· (*) (αριθ. 0805/2018)· (*) (αριθ. 0806/2018)· (*) (αριθ. 0807/2018)· (*) (αριθ. 0808/2018)· Marco Bava (αριθ. 0809/2018)· (*) (αριθ. 0810/2018)· (*) (αριθ. 0811/2018)· (*) (αριθ. 0812/2018)· (*) (αριθ. 0813/2018)· (*) (αριθ. 0814/2018)· (*) (αριθ. 0815/2018)· (*) (αριθ. 0816/2018)· (*) (αριθ. 0817/2018)· (*) (αριθ. 0818/2018)· (*) (αριθ. 0819/2018)· Antoine Domingues (αριθ. 0820/2018)· Thilo Hane (αριθ. 0821/2018)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 0822/2018)· (*) (αριθ. 0823/2018)· (*) (αριθ. 0824/2018)· Emma Groman (αριθ. 0825/2018)· Oliver Lücke (αριθ. 0826/2018)· Olga Daskali (αριθ. 0827/2018)· Marco Bava (αριθ. 0828/2018)· Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (αριθ. 0829/2018)· Andrea Hegenbart (αριθ. 0830/2018)· (*) (αριθ. 0831/2018)· (*) (αριθ. 0832/2018)· Allan Thomsen (αριθ. 0833/2018)· Sarah Fenwick (αριθ. 0834/2018)· (*) (αριθ. 0835/2018)· (*) (αριθ. 0836/2018)· Markus Baumgarth (αριθ. 0837/2018)· Klaus Samer (αριθ. 0838/2018)· Harald Hochmann (αριθ. 0839/2018)· Vladimir Okadar (αριθ. 0840/2018)· Fotios Batzios (αριθ. 0841/2018)· Carmelo Potenza (αριθ. 0842/2018)· Ioan Dănuț Vodă (αριθ. 0843/2018)· (*) (αριθ. 0844/2018)· (*) (αριθ. 0845/2018).

Η αναφορά αριθ. 0762/2018 αποσύρθηκε από τον αναφέροντα μετά την καταχώρισή της στο γενικό πρωτόκολλο.


14. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Τροποποιημένη πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 346/2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας· του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων· του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια· του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοοικονομικά μέσα και χρηματοοικονομικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων· του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά· και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ’ αυτής της προτάσεως.
Σύμφωνα με το άρθρο 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή βοήθειας προς τη Λετονία (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG, ECON

- Διορισμός του αναπληρωτή εκτελεστικού διευθυντή του ΕΤΣΕ (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG, ECON

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την «ιταλικοποίηση» των ονομασιών προϊόντων («Italian sounding») (B8-0353/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη οι εργοδότες μη ευρωπαίων αλλοδαπών εργαζομένων να συμβάλλουν στην κατάρτιση των ευρωπαίων πολιτών και ανέργων (B8-0354/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Dominique Bilde και Jean-Luc Schaffhauser. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επιβολή της θανατικής ποινής στην Israa Al-Ghomgham στη Σαουδική Αραβία (B8-0356/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευρύτερη χρήση βιοαποδομήσιμων πλαστικών στη γεωργία (B8-0357/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αντικαρκινική θεραπεία Car-T (B8-0358/2018)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI


15. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

επιτροπή BUDG

- Εφαρμογή των νομικών διατάξεων και της κοινής δήλωσης που διασφαλίζουν τον κοινοβουλευτικό έλεγχο επί των αποκεντρωμένων οργανισμών (2018/2114(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

επιτροπή EMPL

- Ενδιάμεση έκθεση για το ΠΔΠ 2021-2027 - Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (2018/0166R(APP))
αναπομπή επί της ουσίας: BUDG
γνωμοδότηση: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

επιτροπή JURI

- Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: JURI
γνωμοδότηση: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (άρθρο 39 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού), AFCO, PETI

επιτροπή FEMM

- Κοινές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Plus, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και δημοσιονομικοί κανόνες για τα ταμεία αυτά και για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και το μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και τις Θεωρήσεις (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: REGI
γνωμοδότηση: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 27 Ιουνίου 2018)

επιτροπή JURI

- Διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διαιρέσεις (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(γνωμοδότηση: ECON, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), IMCO)

Αλλαγή τίτλων

επιτροπή AFET

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας 2018/2157(INI):
«Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/PESC»

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας 2018/2116(INI):
«Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με τις αρμοδιότητες και την εντολή των ειδικών εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας 2018/2117(INI):
«Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας σχετικά με την προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στην εξωτερική δράση της ΕΕ»

επιτροπή CONT

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας 2018/2152(INI):
«Ετήσια έκθεση του 2017 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Καταπολέμηση της απάτης»

επιτροπή ECON

- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας 2018/2100(INI):
«Τραπεζική Ένωση – Ετήσια Έκθεση για το 2018»


16. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 3 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης περιόδου συνόδου.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


17. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 22 Οκτωβρίου 2018 έως τις 25 Οκτωβρίου 2018.


18. Λήξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση λήγει στις 15.38.


19. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Φουντούλης, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Γραμματικάκης, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Κεφαλογιάννης, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Κούλογλου, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Μαυρίδης, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου