Index 
Jegyzőkönyv
PDF 279kWORD 79k
2018. október 4., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 3.A jemeni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)
 4.Közbeszerzési stratégiai csomag (vita)
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
5.1.A médiaszabadság belaruszi helyzetének romlása, nevezetesen a Charter 97 ügy
  
5.2.Egyesült Arab Emírségek, különösen Ahmed Manszúr emberi jogi aktivista helyzete
  
5.3.Ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogva tartása Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen
 6.Az ülés folytatása
 7.Szavazások órája
  
7.1.A médiaszabadság belaruszi helyzetének romlása, nevezetesen a Charter 97 ügy (szavazás)
  
7.2.Egyesült Arab Emírségek, különösen Ahmed Manszúr emberi jogi aktivista helyzete (szavazás)
  
7.3.Ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogva tartása Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (szavazás)
  
7.4.Közbeszerzési stratégiai csomag (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  
7.5.Az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) ***I (szavazás)
  
7.6.A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerése ***I (szavazás)
  
7.7.A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban ***I (szavazás)
  
7.8.Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (szavazás)
  
7.9.A jemeni helyzet (szavazás)
  
7.10.A vámcsalások elleni küzdelem és az Unió saját forrásainak védelme (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az ülés folytatása
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (vita)
 13.Petíciók
 14.Dokumentumok benyújtása
 15.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontja
 18.Az ülés berekesztése
 19.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.13-kor nyitják meg.


2. Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000078/2018) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az IMCO bizottság nevében és Pier Antonio Panzeri, az INTA bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0404/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000074/2018) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az IMCO bizottság nevében és Pier Antonio Panzeri, az INTA bizottság nevében, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének: az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0402/2018)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000075/2018) felteszi: Linda McAvan, a DEVE bizottság nevében, Bernd Lange, az IMCO bizottság nevében és Pier Antonio Panzeri, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (B8-0403/2018)

A vita időpontja: 2018. október 2. (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 12. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty és Emma McClarkin, az ECR képviselőcsoport nevében, a transznacionális vállalatokra és egyéb transznacionális jellegű üzleti vállalkozásokra az emberi jogok vonatkozásában kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott uniós hozzájárulásról (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb és Bogdan Brunon Wenta, a PPE képviselőcsoport nevében, az Unió által a transznacionális vállalatokra és egyéb transznacionális jellegű üzleti vállalkozásokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulásról (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, az Unió által a transznacionális vállalatokra és egyéb transznacionális jellegű üzleti vállalkozásokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulásról (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.8. pont .


3. A jemeni helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A jemeni helyzet (2018/2853(RSP))

A vita időpontja: 2018. október 2. (2018.10.2-i jegyzőkönyv, 14. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska és Valdemar Tomaševski, az ECR képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein és Enrique Guerrero Salom, az S&D képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa és Fernando Ruas, a PPE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon és Igor Šoltes, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná és Maria Lidia Senra Rodríguez, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a jemeni helyzetről (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.9. pont .


4. Közbeszerzési stratégiai csomag (vita)

Jelentés a közbeszerzési stratégiai csomagról [2017/2278(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

Felszólal: Reimer Böge (az INTA bizottság véleményének előadója), Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andreas Schwab, Tim Aker, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Dobromir Sośnierz, független, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska és Carlos Coelho.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.4. pont .


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.10.3-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


5.1. A médiaszabadság belaruszi helyzetének romlása, nevezetesen a Charter 97 ügy

Állásfoglalási indítványok: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 és B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo és Jaromír Štětina előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogdan Andrzej Zdrojewski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Jurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Michaela Šojdrová és Mark Demesmaeker.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria.

ELNÖKÖL:
Zdzisław KRASNODĘBSKI alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Eduard Kukan és Carlos Iturgaiz.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


5.2. Egyesült Arab Emírségek, különösen Ahmed Manszúr emberi jogi aktivista helyzete

Állásfoglalási indítványok: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 és B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat és Tomáš Zdechovský előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Julie Ward, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Wajid Khan és Neena Gill.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák és Paul Rübig.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .


5.3. Ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogva tartása Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen

Állásfoglalási indítványok: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 és B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes és László Tőkés előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Michela Giuffrida, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Urmas Paet, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Sógor Csaba és Krzysztof Hetman.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová és Dubravka Šuica.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.10.4-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .

(Az ülést a szavazások órájáig néhány pillanatra felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök


6. Az ülés folytatása

Az ülés 12.02-kor folytatódik.

Felszólal: Daniele Viotti és Dobromir Sośnierz.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. A médiaszabadság belaruszi helyzetének romlása, nevezetesen a Charter 97 ügy (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0451/2018

(amely a B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018 és B8-0457/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Clare Moody, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock és Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0375)

(A B8-0455/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.2. Egyesült Arab Emírségek, különösen Ahmed Manszúr emberi jogi aktivista helyzete (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0456/2018

(amely a B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018 és B8-0467/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Pier Antonio Panzeri, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou és Marina Albiol Guzmán, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir és Monica Macovei.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0376)

(A B8-0458/2018 és B8-0469/2018 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.3. Ujgurok és kazahok tömeges önkényes fogva tartása Hszincsiang Ujgur Autonóm Területen (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0460/2018

(amely a B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018 és B8-0468/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tőkés László, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić és Bas Belder, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0377)

(A B8-0466/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


7.4. Közbeszerzési stratégiai csomag (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a közbeszerzési stratégiai csomagról [2017/2278(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0378)


7.5. Az EU Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust) ***I (szavazás)

Jelentés az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynökségének (Eurojust) létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0379)


7.6. A biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismerése ***I (szavazás)

Jelentés a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATÁNAK ELUTASÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elutasítva.

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0380)


7.7. A nem személyes adatok szabad áramlása az Európai Unióban ***I (szavazás)

Jelentés a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2018)0381)

Felszólalások

Anna Maria Corazza Bildt (előadó) a szavazás előtt.


7.8. Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulás (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B8-0443/2018

Elfogadva. (P8_TA(2018)0382)

(A B8-0472/2018, B8-0473/2018 és B8-0474/2018/rev állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.9. A jemeni helyzet (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0444/2018

(amely a B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018 és B8-0450/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas és Anna Maria Corazza Bildt, a PPE képviselőcsoport nevében;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom és Elena Valenciano, az S&D képviselőcsoport nevében;

— Charles Tannock és Raffaele Fitto, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand és Jordi Solé, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat és Marie-Pierre Vieu, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0383)

Felszólalások

Charles Tannock szóbeli módosítást nyújtott be a 3. módosításhoz. Mivel több mint 40 képviselő foglalt állást a szóbeli módosítás figyelembevételével szemben, ezért elvetették.


7.10. A vámcsalások elleni küzdelem és az Unió saját forrásainak védelme (szavazás)

Állásfoglalási indítvány B8-0400/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0384)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Carlos Coelho-jelentés – A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria és Momchil Nekov

Axel Voss-jelentés – A8-0320/2017
Monica Macovei és Seán Kelly

Anna Maria Corazza Bildt-jelentés – A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov és Seán Kelly

Az Unió által a transznacionális vállalatokra az emberi jogokat illetően vonatkozó, kötelező ENSZ-eszközhöz nyújtott hozzájárulásB8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri és Lola Sánchez Caldentey

A jemeni helyzetRC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová és Mirosław Piotrowski.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye).

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.42-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Evelyne GEBHARDT alelnök

10. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000095/2018) felteszi: Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz és Josef Weidenholzer a Bizottsághoz: Állatjólét, antimikrobiális szerek használata, valamint az ipari brojlertenyésztés környezeti hatásai (B8-0410/2018)

Pavel Poc kifejti a kérdést.

Elżbieta Bieńkowska (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: José Inácio Faria, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Noichl, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Tilly Metz, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Anja Hazekamp, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eleonora Evi, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet és Herbert Dorfmann.

Felszólal: Elżbieta Bieńkowska.

Az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.


13. Petíciók

Az alábbi petíciókat a lent jelzett időpontban nyilvántartásba vették és az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. szeptember 28.

(*) titkos név

Martin Keatings (0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (0702/2018); (*) (0703/2018); (*) (0704/2018); (*) (0705/2018); (*) (0706/2018); (*) (0707/2018); (*) (0708/2018); (*) (0709/2018); (*) (0710/2018); (*) (0711/2018); (*) (0712/2018); (*) (0713/2018); (*) (0714/2018); (*) (0715/2018); (*) (0716/2018); (*) (0717/2018); (*) (0718/2018); Ivan Zubović (0719/2018); Violeta Gospodinova (0720/2018); Eva Pakla (0721/2018); Libor Fleischhans (0722/2018); Mariapia Tolo (0723/2018); (*) (0724/2018); Konstantinos Stragkas (0725/2018); Wolf Duttlinger (0726/2018); (*) (0727/2018); (*) (0728/2018); Massimo Scarafia (0729/2018); Alice Salvatore (0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (0731/2018); (*) (0732/2018); (*) (0733/2018); Marco Bava (0734/2018); Franco Brugnola (0735/2018); (*) (0736/2018); Boris Stein (0737/2018); Giampiero Tola (0738/2018); Giampiero Tola (0739/2018); (*) (0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (0741/2018); Jürgen Kirchner (0742/2018); (*) (0743/2018); (*) (0744/2018); Ian Clayton (0745/2018); Nicole Agius (0746/2018); (*) (0747/2018); (*) (0748/2018); (*) (0749/2018); Katherine Dolan (0750/2018); Philippe Bravo (0751/2018); Michael Pedersen (0752/2018); (*) (0753/2018); Hans Moerbeek (0754/2018); Maria Grazia Belfiore (0755/2018); (*) (0756/2018); (*) (0757/2018); (*) (0758/2018); Marco Bava (0759/2018); Marcus Lauri (0760/2018); (*) (0761/2018); (*) (0763/2018); (*) (0764/2018); (*) (0765/2018); (*) (0766/2018); (*) (0767/2018); Andreas Laggis (0768/2018); Ádám Khaled Ossman (0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (0770/2018); (*) (0771/2018); (*) (0772/2018); (*) (0773/2018); Thomas Cho (0774/2018); (*) (0775/2018); (*) (0776/2018); León Fernando Del Canto González (0777/2018); (*) (0778/2018); (*) (0779/2018); Hans-Dieter Thiele (0780/2018); Tudor Cârstoiu (0781/2018); (*) (0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (0783/2018); George Mihăilă (0784/2018); (*) (0785/2018); (*) (0786/2018); Simon Gould (0787/2018); Giacomo Pierini (0788/2018); (*) (0789/2018); Jerzy Warszyński (0790/2018); Jan-Erik Hansen (0791/2018); (*) (0792/2018); (*) (0793/2018); (*) (0794/2018); (*) (0795/2018); Daniel Hettrich (0796/2018); (*) (0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (0798/2018); (*) (0799/2018); (*) (0800/2018); (*) (0801/2018); Giampiero Tola (0802/2018); (*) (0803/2018); (*) (0804/2018); (*) (0805/2018); (*) (0806/2018); (*) (0807/2018); (*) (0808/2018); Marco Bava (0809/2018); (*) (0810/2018); (*) (0811/2018); (*) (0812/2018); (*) (0813/2018); (*) (0814/2018); (*) (0815/2018); (*) (0816/2018); (*) (0817/2018); (*) (0818/2018); (*) (0819/2018); Antoine Domingues (0820/2018); Thilo Hane (0821/2018); Pierpaolo Volpe (0822/2018); (*) (0823/2018); (*) (0824/2018); Emma Groman (0825/2018); Oliver Lücke (0826/2018); Olga Daskali (0827/2018); Marco Bava (0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (0829/2018); Andrea Hegenbart (0830/2018); (*) (0831/2018); (*) (0832/2018); Allan Thomsen (0833/2018); Sarah Fenwick (0834/2018); (*) (0835/2018); (*) (0836/2018); Markus Baumgarth (0837/2018); Klaus Samer (0838/2018); Harald Hochmann (0839/2018); Vladimir Okadar (0840/2018); Fotios Batzios (0841/2018); Carmelo Potenza (0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (0843/2018); (*) (0844/2018); (*) (0845/2018).

A 0762/2018. sz. petíciót a nyilvántartásba vételt követően benyújtója visszavonta.


14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Módosított javaslat az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról szóló 1094/2010/EU rendelet, az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló 1095/2010/EU rendelet, az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet, az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet, a pénzügyi eszközök piacairól szóló 600/2014/EU rendelet, az európai hosszú távú befektetési alapról szóló (EU) 2015/760 rendelet, a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről szóló (EU) 2016/1011 rendelet, az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról szóló (EU) 2017/1129 rendelet, valamint a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének megfelelően az elnök konzultálni fog a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Javaslat az Európai Unió Szolidaritási Alapjának a Lettországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

utalva

illetékes:

BUDG

vélemény:

REGI

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezése (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

utalva

illetékes:

BUDG, ECON

- Az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatóhelyettesének kinevezése (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

utalva

illetékes:

BUDG, ECON

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Aldo Patriciello. Állásfoglalási indítvány az olasz hangzású terméknevekről (B8-0353/2018)

utalva

illetékes:

JURI

vélemény:

CULT

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány a nem uniós állampolgárokat foglalkoztató munkáltatók arra való kötelezéséről, hogy hozzájáruljanak az uniós polgárok és munkanélküliek képzéséhez (B8-0354/2018)

utalva

illetékes:

EMPL

- Dominique Bilde és Jean-Luc Schaffhauser. Állásfoglalási indítvány a Szaúd-Arábiában Iszraa al-Gomgammal szembeni halálbüntetés alkalmazásáról (B8-0356/2018)

utalva

illetékes:

AFET

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a biológiailag lebomló műanyagok mezőgazdasági gazdálkodásban való szélesebb körű alkalmazásáról (B8-0357/2018)

utalva

illetékes:

ENVI

- Nicola Caputo. Állásfoglalási indítvány a CAR-T sejtterápiáról (B8-0358/2018)

utalva

illetékes:

ENVI


15. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

BUDG bizottság

- A decentralizált ügynökségek parlamenti vizsgálatát biztosító jogi rendelkezések és közös nyilatkozat végrehajtása (2018/2114(INI))
utalva az illetékes bizottsághoz: AFCO
vélemény: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

EMPL bizottság

- Időközi jelentés a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről - A Parlament álláspontja a megállapodás érdekében (2018/0166R(APP))
utalva az illetékes bizottsághoz: BUDG
vélemény: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

JURI bizottság

- Az uniós jog megsértését bejelentő személyek védelme (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: JURI
vélemény: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke), AFCO, PETI

FEMM bizottság

- Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapítása (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: REGI
vélemény: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. június 27-i határozatát követően)

JURI bizottság

- Határokon átnyúló átalakítások, egyesülések és szétválások (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(vélemény: ECON, EMPL (az eljárási szabályzat 54. cikke) IMCO)

Címváltozás

AFET bizottság

- A 2018/2157(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Fegyverkivitel: A 2008/944/KKBP közös álláspont végrehajtása”

- A 2018/2116(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének az EU különleges képviselőinek hatásköréről és megbízatásáról”

- A 2018/2117(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Ajánlás a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének a tudományos élet szabadságának védelméről az EU külső fellépéseiben”

CONT bizottság

- A 2018/2152(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „2017. évi éves jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – Csalás elleni küzdelem”

ECON bizottság

- A 2018/2100(INI) saját kezdeményezésű jelentés új címe: „Bankunió – 2017. évi éves jelentés”


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Az eljárási szabályzat 192. cikke (3) bekezdésének megfelelően a mai ülésnap jegyzőkönyvét a következő ülésnap megkezdésekor terjesztik jóváhagyás végett a Parlament elé.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. október 22–25.


18. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.38-kor berekesztik.


19. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Utolsó frissítés: 2019. január 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat