Indiċi 
Minuti
PDF 284kWORD 80k
Il-Ħamis, 4 ta' Ottubru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Is-sitwazzjoni fil-Jemen (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 4.Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (dibattitu)
 5.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  5.1.Deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97
  5.2.L-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor
  5.3.Detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang
 6.Tkomplija tas-seduta
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  7.1.Deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (votazzjoni)
  7.2.L-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (votazzjoni)
  7.3.Detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (votazzjoni)
  7.4.Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  7.5.L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) ***I (votazzjoni)
  7.6.Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ***I (votazzjoni)
  7.7.Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa ***I (votazzjoni)
  7.8.Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)
  7.9.Is-sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)
  7.10.Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (dibattitu)
 13.Petizzjonijiet
 14.Dokumenti mressqa
 15.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 16.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 17.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 19.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.13.


2. Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000078/2018) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, Bernd Lange, f'isem il-Kumitat IMCO u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kunsill: Il-kontribut tal-UE għal strument vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0404/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000074/2018) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, Bernd Lange, f'isem il-Kumitat IMCO u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: VP/HR - Il-kontribut tal-UE għal strument vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0402/2018)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000075/2018) imressqa minn Linda McAvan, f'isem il-Kumitat DEVE, Bernd Lange, f'isem il-Kumitat IMCO u Pier Antonio Panzeri, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Il-kontribut tal-UE għal strument vinkolanti tan-NU dwar il-korporazzjonijiet transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (B8-0403/2018)

Id-dibattitu sar fid-data 2 ta' Ottubru 2018 (punt 12 tal-Minuti ta' 2.10.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Jan Zahradil, Nirj Deva, Ruža Tomašić, Joachim Starbatty u Emma McClarkin, f'isem il-Grupp ECR, dwar il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2763(RSP)) (B8-0472/2018);

—   Godelieve Quisthoudt Rowohl, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb u Bogdan Brunon Wenta, f'isem il-Grupp PPE, dwar il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2763(RSP)) (B8-0473/2018);

—   Louis Michel u Marietje Schaake, f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (2018/2763(RSP)) (B8-0474/2018).

Votazzjoni: punt 7.8 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


3. Is-sitwazzjoni fil-Jemen (mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 2 ta' Ottubru 2018 (punt 14 tal-Minuti ta' 2.10.2018)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Raffaele Fitto, Karol Karski, Bolesław G. Piecha, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska u Valdemar Tomaševski, f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0444/2018);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein u Enrique Guerrero Salom, f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0445/2018);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa u Fernando Ruas, f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0446/2018);

—   Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Molly Scott Cato, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Ana Miranda, Michel Reimon u Igor Šoltes, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0447/2018);

—   Ignazio Corrao, Rolandas Paksas u Fabio Massimo Castaldo, f'isem il-Grupp EFDD, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0448/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0449/2018);

—   Ángela Vallina, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Kateřina Konečná u Maria Lidia Senra Rodríguez, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni fil-Jemen (2018/2853(RSP)) (B8-0450/2018).

Votazzjoni: punt 7.9 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


4. Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (dibattitu)

Rapport dwar il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku [2017/2278(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

Carlos Coelho ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Reimer Böge (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Nicola Danti f'isem il-Grupp S&D, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Igor Šoltes f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Andreas Schwab, Tim Aker f'isem il-Grupp EFDD, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Bernd Kölmel, Bas Eickhout, Sotirios Zarianopoulos, Adam Szejnfeld, Marlene Mizzi, Lampros Fountoulis u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Herbert Dorfmann, Rory Palmer, Rupert Matthews, Georgios Epitideios, Krzysztof Hetman, Notis Marias u Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Interventi ta': Elżbieta Bieńkowska u Carlos Coelho.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.4 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


5. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 2 tal-Minuti ta' 3.10.2018.)


5.1. Deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018 u B8-0457/2018 (2018/2861(RSP))

Charles Tannock, Petras Auštrevičius, Bronis Ropė, Clare Moody, Miguel Urbán Crespo u Jaromír Štětina ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski f'isem il-Grupp PPE, Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Marek Jurek f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Michaela Šojdrová u Mark Demesmaeker.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria.

PRESIDENZA: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Eduard Kukan u Carlos Iturgaiz.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.1 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


5.2. L-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018 u B8-0469/2018 (2018/2862(RSP))

Barbara Lochbihler, Amjad Bashir, Soraya Post, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat u Tomáš Zdechovský ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Julie Ward f'isem il-Grupp S&D, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Wajid Khan u Neena Gill.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Seán Kelly, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák u Paul Rübig.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.2 tal-Minuti ta' 4.10.2018.


5.3. Detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018 u B8-0468/2018 (2018/2863(RSP))

Reinhard Bütikofer, Bas Belder, Ignazio Corrao, Jo Leinen, Ilhan Kyuchyuk, João Pimenta Lopes u László Tőkés ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE, Michela Giuffrida f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Urmas Paet f'isem il-Grupp ALDE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Seán Kelly, Ramon Tremosa i Balcells, Margot Parker, Csaba Sógor u Krzysztof Hetman.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Wajid Khan, Petras Auštrevičius, José Inácio Faria, Michaela Šojdrová u Dubravka Šuica.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 7.3 tal-Minuti ta' 4.10.2018.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President


6. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.02.

Interventi ta': Daniele Viotti u Dobromir Sośnierz.


7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. Deterjorament tal-libertà tal-midja fil-Belarussja, b'mod partikolari l-każ ta' Charter 97 (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0455/2018, B8-0457/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0451/2018

(flok B8-0451/2018, B8-0452/2018, B8-0453/2018, B8-0454/2018, B8-0457/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Jaromír Štětina, David McAllister, Elmar Brok, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Thomas Mann, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Mairead McGuinness, Patricija Šulin, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, László Tőkés, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Clare Moody, f'isem il-Grupp S&D;

—   Ruža Tomašić, Jan Zahradil, Charles Tannock u Monica Macovei, f'isem il-Grupp ECR;

—   Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—   Heidi Hautala, Rebecca Harms, Bronis Ropė, Bodil Valero u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0375)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0455/2018 iddekadiet.)


7.2. L-Emirati Għarab Magħquda, b'mod partikolari s-sitwazzjoni tad-difensur tad-drittijiet tal-bniedem, Ahmed Mansoor (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0456/2018, B8-0458/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018, B8-0469/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0456/2018

(flok B8-0456/2018, B8-0459/2018, B8-0462/2018, B8-0467/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post et Pier Antonio Panzeri, au nom du groupe S&D;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—    Barbara Lochbihler, Pascal Durand, Bodil Valero u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—    Marie Christine Vergiat, Marie Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou u Marina Albiol Guzmán, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD;

—    Anna Maria Corazza Bildt, Amjad Bashir u Monica Macovei.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0376)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0458/2018 u B8-0469/2018 iddekadew.)


7.3. Detenzjoni arbitrarja tal-massa ta' Ujguri u Każaki fir-Reġjun Awtonomu Ujgur ta' Xinjiang (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0466/2018, B8-0468/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0460/2018

(flok B8-0460/2018, B8-0461/2018, B8-0463/2018, B8-0464/2018, B8-0465/2018, B8-0468/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, László Tőkés, Elmar Brok, Jaromír Štětina, Thomas Mann, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Agnieszka Kozłowska Rajewicz, Pavel Svoboda, Marijana Petir, Lefteris Christoforou, Csaba Sógor, Željana Zovko, Tomáš Zdechovský, Tunne Kelam, Patricija Šulin, Mairead McGuinness, Adam Szejnfeld, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Michaela Šojdrová, Francis Zammit Dimech, Krzysztof Hetman, Sandra Kalniete, Seán Kelly, Deirdre Clune, Laima Liucija Andrikienė, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Romana Tomc, Geoffroy Didier, Ramona Nicole Mănescu u Inese Vaidere, f'isem il-Grupp PPE;

—    Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post u Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D;

—    Pirkko Ruohonen Lerner, Raffaele Fitto, Charles Tannock, Monica Macovei, Ruža Tomašić u Bas Belder, f'isem il-Grupp ECR;

—   Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

—    Reinhard Bütikofer, Helga Trüpel, Bodil Valero u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0377)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0466/2018 iddekadiet.)


7.4. Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku [2017/2278(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Carlos Coelho (A8-0229/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0378)


7.5. L-Aġenzija tal-UE għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fil-Ġustizzja Kriminali (Eurojust) [COM(2013)0535 - C7-0240/2013 - 2013/0256(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Axel Voss (A8-0320/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Irrifjutata

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0379)


7.6. Ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' ffriżar u ta' konfiska [COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Irrifjutata

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0380)


7.7. Moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas għall-moviment liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropa [COM(2017)0495 - C8-0312/2017 - 2017/0228(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Anna Maria Corazza Bildt (A8-0201/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0381)

Interventi

Anna Maria Corazza Bildt (rapporteur) qabel il-votazzjoni.


7.8. Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0443/2018, B8-0472/2018, B8-0473/2018, B8-0474/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI B8-0443/2018

Adozzjoni (P8_TA(2018)0382)

(Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0472/2018, B8-0473/2018 u B8-0474/2018/rev iddekadew.)


7.9. Is-sitwazzjoni fil-Jemen (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0444/2018

(flok B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

— Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Sandra Kalniete, David McAllister, Ramona Nicole Mănescu, Elmar Brok, Julia Pitera, Lorenzo Cesa, Fernando Ruas u Anna Maria Corazza Bildt, f'isem il-Grupp PPE;

— Victor Boştinaru, Pier Antonio Panzeri, Knut Fleckenstein, Enrique Guerrero Salom u Elena Valenciano, f'isem il-Grupp S&D;

— Charles Tannock u Raffaele Fitto, f'isem il-Grupp ECR;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, María Teresa Giménez Barbat, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE;

— Bodil Valero, Barbara Lochbihler, Pascal Durand u Jordi Solé, f'isem il-Grupp Verts/ALE;

— Ángela Vallina, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Luke Ming Flanagan, Marie-Christine Vergiat u Marie-Pierre Vieu, f'isem il-Grupp GUE/NGL;

— Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0383)

Interventi

Charles Tannock ressaq emenda orali għall-emenda 3. Billi aktar minn 40 Membru opponew li din l-emenda orali tiġi kkunsidrata, din ma ġietx aċċettata.


7.10. Il-ġlieda kontra l-frodi doganali u l-protezzjoni tar-riżorsi proprji tal-UE (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0400/2018

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0384)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Carlos Coelho - A8-0229/2018
Monica Macovei, Angel Dzhambazki, José Inácio Faria u Momchil Nekov

Rapport Axel Voss - A8-0320/2017
Monica Macovei u Seán Kelly

Rapport Anna Maria Corazza Bildt - A8-0201/2018
Monica Macovei, Mirosław Piotrowski, Momchil Nekov u Seán Kelly

Il-kontribut tal-UE għal Strument Vinkolanti tan-NU dwar korporazzjonijiet transnazzjonali u intrapriżi kummerċjali oħra b'karatteristiċi transnazzjonali fir-rigward tad-drittijiet tal-bniedem - B8-0443/2018
Miapetra Kumpula-Natri u Lola Sánchez Caldentey

Is-sitwazzjoni fil-Jemen - RC-B8-0444/2018
Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Michaela Šojdrová u Mirosław Piotrowski.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.42.)


PRESIDENZA: Evelyne GEBHARDT
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġa tas-simna (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000095/2018) mressqa minn Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz u Josef Weidenholzer lill-Kummissjoni: It-trattament xieraq tal-annimali, l-użu tal-antimikrobiċi, u l-impatt ambjentali tat-trobbija industrijali tat-tiġieġ tas-simna (B8-0410/2018)

Pavel Poc daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Elżbieta Bieńkowska (Membru tal-Kummissjoni) wieġbet il-mistoqsija.

Interventi ta': José Inácio Faria f'isem il-Grupp PPE, Maria Noichl f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Tilly Metz f'isem il-Grupp Verts/ALE, Anja Hazekamp f'isem il-Grupp GUE/NGL, Eleonora Evi f'isem il-Grupp EFDD, Dominique Bilde f'isem il-Grupp ENF, Seán Kelly, Thomas Waitz, Stefan Eck, France Jamet u Herbert Dorfmann.

Intervent ta': Elżbieta Bieńkowska.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu bi qbil mal-Artikolu 128(5) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: is-sessjoni parzjali li jmiss.


13. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin iddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, u ġew riferuti lill-kumitat responsabbli, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 28 ta' Settembru 2018

(*) Isem kunfidenzjali

Martin Keatings (Nru 0701/2018); Gabriela Nicoleta Nascutiu (Nru 0702/2018); (*) (Nru 0703/2018); (*) (Nru 0704/2018); (*) (Nru 0705/2018); (*) (Nru 0706/2018); (*) (Nru 0707/2018); (*) (Nru 0708/2018); (*) (Nru 0709/2018); (*) (Nru 0710/2018); (*) (Nru 0711/2018); (*) (Nru 0712/2018); (*) (Nru 0713/2018); (*) (Nru 0714/2018); (*) (Nru 0715/2018); (*) (Nru 0716/2018); (*) (Nru 0717/2018); (*) (Nru 0718/2018); Ivan Zubović (Nru 0719/2018); Violeta Gospodinova (Nru 0720/2018); Eva Pakla (Nru 0721/2018); Libor Fleischhans (Nru 0722/2018); Mariapia Tolo (Nru 0723/2018); (*) (Nru 0724/2018); Konstantinos Stragkas (Nru 0725/2018); Wolf Duttlinger (Nru 0726/2018); (*) (Nru 0727/2018); (*) (Nru 0728/2018); Massimo Scarafia (Nru 0729/2018); Alice Salvatore (Nru 0730/2018); Aurelio González Peris (Asociación Mesa de la Ría de Huelva) (Nru 0731/2018); (*) (Nru 0732/2018); (*) (Nru 0733/2018); Marco Bava (Nru 0734/2018); Franco Brugnola (Nru 0735/2018); (*) (Nru 0736/2018); Boris Stein (Nru 0737/2018); Giampiero Tola (Nru 0738/2018); Giampiero Tola (Nru 0739/2018); (*) (Nru 0740/2018); Marcel Van Duijvendijk (Nru 0741/2018); Jürgen Kirchner (Nru 0742/2018); (*) (Nru 0743/2018); (*) (Nru 0744/2018); Ian Clayton (Nru 0745/2018); Nicole Agius (Nru 0746/2018); (*) (Nru 0747/2018); (*) (Nru 0748/2018); (*) (Nru 0749/2018); Katherine Dolan (Nru 0750/2018); Philippe Bravo (Nru 0751/2018); Michael Pedersen (Nru 0752/2018); (*) (Nru 0753/2018); Hans Moerbeek (Nru 0754/2018); Maria Grazia Belfiore (Nru 0755/2018); (*) (Nru 0756/2018); (*) (Nru 0757/2018); (*) (Nru 0758/2018); Marco Bava (Nru 0759/2018); Marcus Lauri (Nru 0760/2018); (*) (Nru 0761/2018); (*) (Nru 0763/2018); (*) (Nru 0764/2018); (*) (Nru 0765/2018); (*) (Nru 0766/2018); (*) (Nru 0767/2018); Andreas Laggis (Nru 0768/2018); Ádám Khaled Ossman (Nru 0769/2018); Juan Manuel Piñeiro Vicente (Nru 0770/2018); (*) (Nru 0771/2018); (*) (Nru 0772/2018); (*) (Nru 0773/2018); Thomas Cho (Nru 0774/2018); (*) (Nru 0775/2018); (*) (Nru 0776/2018); León Fernando Del Canto González (Nru 0777/2018); (*) (Nru 0778/2018); (*) (Nru 0779/2018); Hans-Dieter Thiele (Nru 0780/2018); Tudor Cârstoiu (Nru 0781/2018); (*) (Nru 0782/2018); Guadalajara Ecologistas En Acción (Nru 0783/2018); George Mihăilă (Nru 0784/2018); (*) (Nru 0785/2018); (*) (Nru 0786/2018); Simon Gould (Nru 0787/2018); Giacomo Pierini (Nru 0788/2018); (*) (Nru 0789/2018); Jerzy Warszyński (Nru 0790/2018); Jan-Erik Hansen (Nru 0791/2018); (*) (Nru 0792/2018); (*) (Nru 0793/2018); (*) (Nru 0794/2018); (*) (Nru 0795/2018); Daniel Hettrich (Nru 0796/2018); (*) (Nru 0797/2018); Matías Eduardo Díaz Crescitelli (Nru 0798/2018); (*) (Nru 0799/2018); (*) (Nru 0800/2018); (*) (Nru 0801/2018); Giampiero Tola (Nru 0802/2018); (*) (Nru 0803/2018); (*) (Nru 0804/2018); (*) (Nru 0805/2018); (*) (Nru 0806/2018); (*) (Nru 0807/2018); (*) (Nru 0808/2018); Marco Bava (Nru 0809/2018); (*) (Nru 0810/2018); (*) (Nru 0811/2018); (*) (Nru 0812/2018); (*) (Nru 0813/2018); (*) (Nru 0814/2018); (*) (Nru 0815/2018); (*) (Nru 0816/2018); (*) (Nru 0817/2018); (*) (Nru 0818/2018); (*) (Nru 0819/2018); Antoine Domingues (Nru 0820/2018); Thilo Hane (Nru 0821/2018); Pierpaolo Volpe (Nru 0822/2018); (*) (Nru 0823/2018); (*) (Nru 0824/2018); Emma Groman (Nru 0825/2018); Oliver Lücke (Nru 0826/2018); Olga Daskali (Nru 0827/2018); Marco Bava (Nru 0828/2018); Julio Bienvenido Cárdenas Císcar (Nru 0829/2018); Andrea Hegenbart (Nru 0830/2018); (*) (Nru 0831/2018); (*) (Nru 0832/2018); Allan Thomsen (Nru 0833/2018); Sarah Fenwick (Nru 0834/2018); (*) (Nru 0835/2018); (*) (Nru 0836/2018); Markus Baumgarth (Nru 0837/2018); Klaus Samer (Nru 0838/2018); Harald Hochmann (Nru 0839/2018); Vladimir Okadar (Nru 0840/2018); Fotios Batzios (Nru 0841/2018); Carmelo Potenza (Nru 0842/2018); Ioan Dănuț Vodă (Nru 0843/2018); (*) (Nru 0844/2018); (*) (Nru 0845/2018).

Il-petizzjoni Nru 0762/2018 ġiet irtirata mill-petizzjonant wara li ddaħħlet fir-reġistru.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta emendata għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea); ir-Regolament (UE) Nru 1094/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol); ir-Regolament (UE) Nru1095/2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq); ir-Regolament (UE) Nru 345/2013 dwar fondi Ewropej ta’ kapital ta’ riskju; ir-Regolament (UE) Nru 346/2013 dwar fondi ta’ intraprenditorija soċjali Ewropej; ir-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji; ir-Regolament (UE) 2015/760 dwar il-Fondi ta’ Investiment Ewropej fuq Terminu Twil; ir-Regolament (UE) Nru 2016/1011 dwar l-indiċi użati bħala parametri referenzjarji fi strumenti finanzjarji u kuntratti finanzjarji jew dwar il-kejl tal-prestazzjoni ta’ fondi ta’ investiment; ir-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett li għandu jiġi ppubblikat meta titoli jiġu offruti lill-pubbliku jew jiġu ammessi għall-kummerċ f’suq regolat; u d-Direttiva (UE) 2015/849 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (COM(2018)0646 - C8-0409/2018 - 2017/0230(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

BUDG, ITRE, IMCO, JURI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bħalissa Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Latvia (COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

REGI

- Ħatra tad-Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG, ECON

- Ħatra tal-Viċi Direttur Amministrattiv tal-FEIS (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG, ECON

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Aldo Patriciello. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-prodotti "Italian sounding" (B8-0353/2018)

irriferut

responsabbli :

JURI

opinjoni :

CULT

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-ħtieġa li dawk li jħaddmu lil barranin mhux Ewropej jiġġiegħlu jikkontribwixxu għat-taħriġ taċ-ċittadini u tal-persuni qiegħda Ewropej (B8-0354/2018)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Dominique Bilde u Jean-Luc Schaffhauser. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-applikazzjoni tal-piena tal-mewt għal Israa Al-Ghomgham fl-Arabja Sawdija (B8-0356/2018)

irriferut

responsabbli :

AFET

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar l-użu usa' tal-plastiks bijodegradabbli fil-biedja (B8-0357/2018)

irriferut

responsabbli :

ENVI

- Nicola Caputo. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-terapija kontra l-kanċer Car-T (B8-0358/2018)

irriferut

responsabbli :

ENVI


15. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat BUDG

- Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati (2018/2114(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: AFCO
opinjoni: BUDG, CONT, ECON, ENVI, JURI

Kumitat EMPL

- Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' qbil (2018/0166R(APP))
irriferut lill-kumitat responsabbli: BUDG
opinjoni: AFET, DEVE, INTA, CONT, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, AGRI, CULT, AFCO, FEMM

Kumitat JURI

- Il-protezzjoni ta' persuni li jirrappurtaw dwar ksur tad-dritt tal-Unjoni (COM(2018)0218 - C8-0159/2018 - 2018/0106(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: JURI
opinjoni: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI, CULT, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura), AFCO, PETI

Kumitat FEMM

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund Plus, the Cohesion Fund, and the European Maritime and Fisheries Fund and financial rules for those and for the Asylum and Migration Fund, the Internal Security Fund and the Border Management and Visa Instrument (COM(2018)0375 - C8-0230/2018 - 2018/0196(COD))
irriferut lill-kumitat responsabbli: REGI
opinjoni: BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, TRAN, AGRI, PECH, LIBE, FEMM

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 27 ta' Ġunju 2018)

Kumitat JURI

- Konverżjonijiet, mergers u diviżjonijiet transkonfinali (COM(2018)0241 - C8-0167/2018 - 2018/0114(COD))
(opinjoni: ECON, EMPL (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura) IMCO)

Bidla ta' titoli

Kumitat AFET

- Titlu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja 2018/2157(INI): "L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK"

- Titlu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja 2018/2116(INI): "Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-kompetenzi u l-mandat tar-Rappreżentanti Speċjali tal-UE"

- Titlu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja 2018/2117(INI): "Rakkomandazzjoni lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar id-difiża tal-libertà akkademika fl-azzjoni esterna tal-UE"

Kumitat CONT

- Titlu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja 2018/2152(INI): "Rapport Annwali 2017 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi"

Kumitat ECON

- Titlu ġdid tar-rapport fuq inizjattiva proprja 2018/2100(INI): "Unjoni Bankarja - rapport annwali 2018"


16. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 192(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


17. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 22 ta' Ottubru 2018 sad-data 25 ta' Ottubru 2018.


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.38.


19. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Forenza, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hansen, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohn, Kölmel, Kósa, Kouloglou, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McClarkin, McIntyre, Macovei, Malinov, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Muselier, Nagtegaal, Nagy, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Noichl, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Poc, Polčák, Popa, Poręba, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Punset, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schmidt, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Bendtsen, Bours, Crowley, Finch, Fotyga, Händel, Konečná, McAvan, Maštálka, Monteiro de Aguiar, Ponga, Saudargas, Schöpflin, Seymour, Torres Martínez, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 23 ta' Jannar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza