Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 22 октомври 2018 г. - Страсбург

4. Одобряване на протокола от предишното заседание
Пълни стенографски протоколи

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

°
° ° °

Изказаха се: Jean-François Jalkh (председателят направи уточнения) и Nicola Danti.

°
° ° °

Поправки:

точка 14 от протокола от 14.9.2017 г: 14. Решения относно някои документи“, трето подзаглавия, следва да се чете:
Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 7 септември 2017 г.)
комисия EMPL (вместо „комисия ENVI“)

точка 14 от протокола от 7.2.2018 г: „14. Реформата на избирателното право на Европейския съюз (разискване)“, първа алинея, следва да се чете:
O-000099/2017“ (вместо „O-000099/2018“)

Последно осъвременяване: 9 август 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност