Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
CRE

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Jean-François Jalkh (de Voorzitter geeft nadere toelichting) en Nicola Danti.

°
° ° °

Errata

punt 14 van de notulen van 14.9.2017: "14. Besluiten inzake bepaalde documenten", derde kopje, moet als volgt worden gelezen:
"Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)
(ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 7 september 2017)
Commissie EMPL" (in plaats van "Commissie ENVI")

punt 14 van de notulen van 7.2.2018: "14. Hervorming van de kieswet van de EU (debat)", eerste alinea, moet als volgt worden gelezen:
"O-000099/2017" (in plaats van "O-000099/2018")

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid