Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 22. októbra 2018 - Štrasburg

4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
CRE

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Jean-François Jalkh (predseda podal spresňujúce informácie) a Nicola Danti.

°
° ° °

Súpis tlačových chýb:

bod 14 zápisnice zo dňa 14.9.2017: 14. Rozhodnutie týkajúce sa určitých dokumentov", tretí podnadpis má znieť takto:
Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 7. septembra 2017)
výbor EMPL" (namiesto „výbor ENVI“)

bod 14 zápisnice zo dňa 7.2.2018: 14. Reforma volebného práva Európskej únie (rozprava), prvý pododsek má znieť takto:
O-000099/2017“ (namiesto „O-000099/2018“)

Posledná úprava: 9. augusta 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia