Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018 - Στρασβούργο

5. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Η Sylvie Goddyn δεν είναι πλέον μέλος της Ομάδας ENF και έχει προσχωρήσει στην Ομάδα EFDD από τις 20 Οκτωβρίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: 9 Αυγούστου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου