Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

7. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Jean-Marie Le Pen ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat is geopend door de financiële afdeling van de rechtbank van eerste aanleg van Parijs.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement wordt dit verzoek verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid