Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

- Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Stefan Gehrold in plaats van Karl-Heinz Florenz

- Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN): Karl-Heinz Florenz in plaats van Stefan Gehrold

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid