Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 22 oktober 2018 - Strasbourg

8. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

- Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Stefan Gehrold i stället för Karl-Heinz Florenz

- Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean): Karl-Heinz Florenz i stället för Stefan Gehrold

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.

Senaste uppdatering: 9 augusti 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy