Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 22., Hétfő - Strasbourg

9. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 69c. cikke)
CRE

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 69c. cikkének (1) bekezdése alapján több bizottság úgy határozott, hogy intézményközi tárgyalásokat kezd:

- AGRI bizottság, az élelmiszer-ellátási láncban a vállalkozások közötti kapcsolatokban előforduló tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Előadó: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- TRAN bizottság, a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Előadó: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- IMCO bizottság, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Előadó: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- IMCO bizottság, a 952/2013/EU rendeletnek az Uniós Vámkódexben előírt elektronikus adatfeldolgozási eljárásoktól eltérő módszerek átmeneti alkalmazásának meghosszabbítása céljából történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Előadó: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- INTA bizottság, az Európai Unió és egyes harmadik országok között megkötött kereskedelmi megállapodásokban szereplő védzáradékok, valamint a kedvezmények ideiglenes visszavonását lehetővé tevő egyéb mechanizmusok végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Előadó: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- LIBE bizottság, az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció), valamint az (EU) 2018/XX rendelet [az Eurodac-rendelet],] az (EU) 2018/XX rendelet [a bűnüldözés területén a SIS-ről szóló rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet [az ECRIS-TCN rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanács rendeletre irányuló módosított javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Előadó: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- LIBE bizottság, az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (határok és vízumügy), valamint a 2004/512/EK tanácsi határozat, a 767/2008/EK rendelet, a 2008/633/IB tanácsi határozat, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2017/2226 rendelet, az (EU) 2018/XX rendelet [ETIAS-rendelet], az (EU) 2018/XX rendelet[a határforgalom-ellenőrzés területén a SIS alkalmazásáról szóló rendelet] és az (EU) 2018/XX rendelet [az eu-LISA rendelet] módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló módosított javaslatról szóló jelentés alapján (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Előadó: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Az eljárási szabályzat 69c. cikkének (2) bekezdése alapján legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport írásban kérheti holnap, 2018. október 23. éjfél előtt, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről.

°
° ° °

Felszólal Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey a szexuális zaklatásról az Európai Unióban, többek között a Parlamentben (az elnök tájékoztat az elfogadott kezdeményezésekről) és Elisabeth Morin-Chartier a munkahelyi zaklatással kapcsolatos panaszokat kezelő és az ilyen zaklatás megelőzésével foglalkozó parlamenti tanácsadó bizottság munkájáról.

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat