Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 22. oktober 2018 - Strasbourg

9. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)
Dobesedni zapis

Predsednik je obvestil, da je prejel več odločitev odborov za začetek medinstitucionalnih pogajanj v skladu s členom 69c(1) Poslovnika:

- odbor AGRI na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nepoštenih trgovinskih praksah v odnosih med podjetji v verigi preskrbe s hrano (COM(2018)0173 – C8-0139/2018 – 2018/0082(COD)). Poročevalec: Paolo De Castro (A8-0309/2018)

- odbor TRAN na podlagi poročila o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, razveljavitvi Direktive 2000/59/ES ter spremembi Direktive 2009/16/ES in Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 – C8-0014/2018 – 2018/0012(COD)). Poročevalka: Gesine Meissner (A8-0326/2018)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 167/2013 o odobritvi in tržnem nadzoru kmetijskih in gozdarskih vozil (COM(2018)0289 – C8-0183/2018 – 2018/0142(COD)). Poročevalec: Nicola Danti (A8-0318/2018)

- odbor IMCO na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov tehnik obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (COM(2018)0085 – C8-0097/2018 – 2018/0040(COD). Poročevalec: Jasenko Selimovic (A8-0342/2018)

- odbor INTA na podlagi poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju zaščitnih klavzul in drugih mehanizmov, ki omogočajo začasno opustitev preferencialov v nekaterih sporazumih, sklenjenih med Evropsko unijo in nekaterimi tretjimi državami (COM(2018)0206 – C8-0158/2018 – 2018/0101(COD)). Poročevalec: Christofer Fjellner (A8-0330/2018)

- odbor LIBE na podlagi poročila o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (policijsko in pravosodno sodelovanje, azil ter migracije) in spremembi [Uredbe (EU) 2018/XX [uredba Eurodac],] Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju kazenskega pregona], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ECRIS-TCN] ter Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0480 – C8-0293/2018 – 2017/0352(COD)). Poročevalec: Nuno Melo (A8-0348/2018)

- odbor LIBE na podlagi poročila o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o sistemu ETIAS], Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o SIS na področju mejnih kontrol] in Uredbe (EU) 2018/XX [uredba o agenciji eu-LISA] (COM(2018)0478 – C8-0294/2018 – 2017/0351(COD)). Poročevalec: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

V skladu s členom 69c(2) Poslovnika lahko poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj srednji prag, do jutri, v torek, 23. oktobra 2018, do polnoči pisno zahtevajo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj.

Pogajanja se lahko začnejo kadar koli po izteku tega roka, če ni bila v Parlamentu vložena nobena zahteva za glasovanje o odločitvi o začetku pogajanj.

°
° ° °

Govorili so Terry Reintke, Soraya Post, Lola Sánchez Caldentey o problemu spolnega nadlegovanja v Evropski uniji, tudi v Evropskem parlementu (predsednik je pojasnil sprejete pobude) in Elisabeth Morin-Chartier o delu svetovalnega odbora za obravnavo nadlegovanja in njegovo preprečevanje v Evropskem parlamentu.

Zadnja posodobitev: 9. avgust 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov