Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 22. oktoober 2018 - Strasbourg

10. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Päevakorda on aruteluks lisatud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

—   (O-000089/2018), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Poolas Katowices toimuv 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout ja Estefanía Torres Martínez ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Poolas Katowices toimuv 2018. aasta ÜRO kliimamuutuste konverents (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018), mille esitasid Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel nõukogule: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018), mille esitasid Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini ja Jean-François Jalkh ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste konverentsi 14. istungjärk (COP 14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018), mille esitas Petra Kammerevert CULT-komisjoni nimel komisjonile: Diplomite automaatse vastastikuse tunnustamise edendamine (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018), mille esitasid Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini ja Joëlle Mélin ENVI-komisjoni nimel komisjonile: Meditsiiniseadmeid ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevate määruste rakendamine (B8-0416/2018).

Viimane päevakajastamine: 9. august 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika