Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 oktober 2018 - Straatsburg

10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat zijn op de agenda ingeschreven (artikel 128 van het Reglement):

—   (O-000089/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: De VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0411/2018);

—   (O-000090/2018) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Jo Leinen, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout en Estefanía Torres Martínez, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: De VN-klimaatconferentie 2018 in Katowice, Polen (COP24) (B8-0412/2018);

—   (O-000115/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0413/2018);

—   (O-000116/2018) van Norbert Lins, Guillaume Balas, Jadwiga Wiśniewska, Gerben-Jan Gerbrandy, Benedek Jávor, Anja Hazekamp, Piernicola Pedicini en Jean-François Jalkh, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Veertiende bijeenkomst van de Conferentie van de partijen bij het Verdrag inzake biologische diversiteit (COP14) (B8-0414/2018);

—   (O-000084/2018) van Petra Kammerevert, namens de Commissie CULT, aan de Commissie: Het bevorderen van automatische wederzijdse erkenning van diploma's (B8-0415/2018);

—   (O-000085/2018) van Mairead McGuinness, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Margrete Auken, Piernicola Pedicini en Joëlle Mélin, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Uitvoering van de verordening medische hulpmiddelen en de verordening medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (B8-0416/2018).

Laatst bijgewerkt op: 9 augustus 2019Juridische mededeling - Privacybeleid