Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. október 22., Hétfő - Strasbourg

11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az online terrorista tartalom terjesztésének megelőzéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

ITRE, IMCO, CULT

- Javaslat az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 98/700/IB együttes tanácsi fellépés, az 1052/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG, PECH

- Javaslat a harmadik országok jogellenesen tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, DEVE, JURI (az eljárássi szabályzat 104. cikke)

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (Görögország kérelme – EGF/2018/003EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 - C8-0430/2018 - 2018/2240(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a Jeges-tenger középső térségének nyílt tengeri részén történő szabályozatlan halászat megelőzéséről szóló megállapodás Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10784/2018 - C8-0431/2018 - 2018/0239(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Unió és az Albán Köztársaság közötti, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség által az Albán Köztársaság területén végrehajtott fellépések kapcsán jogállási kérdéseket szabályozó megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (10302/2018 - C8-0433/2018 - 2018/0241(NLE))

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

AFET, BUDG, PECH

- Javaslat Szamoának az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló tanácsi határozatra (12281/2018 - C8-0434/2018 - 2018/0291(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, PECH

- Javaslat az Európai Unió és a Szingapúri Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07971/2018 - C8-0446/2018 - 2018/0093(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Szingapúri Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (07979/2018 - C8-0447/2018 - 2018/0095(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) irányuló javaslatról (COM(2017)0753 - C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Michel Dantin (A8-0288/2018)

- Jelentés a munkavállalók munkahelyteremtésben és a munkanélküliek újraaktiválásában vállalt pénzügyi részvételéről (2018/2053(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Renate Weber (A8-0293/2018)

- ***I Jelentés a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0295/2018)

- ***I Jelentés a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Markus Ferber (A8-0296/2018)

- Jelentés az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről az Európai Unióban: ideje cselekedni! (COM(2017)0652 - 2018/2023(INI)) - TRAN bizottság - Előadó: Ismail Ertug (A8-0297/2018)

- Jelentés az EU pénzügyi érdekeinek védelméről – csalás révén harmadik országokba került pénzek és vagyonok visszaszerzése (2018/2006(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A8-0298/2018)

- Második jelentés az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2016. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről (COM(2017)0365[[41]] - C8-0288/2017 - 2017/2177(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Bart Staes (A8-0299/2018)

- Második jelentés az Európai Unió 2016. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Európai Tanács és Tanács (COM(2017)0365[[03]] - C8-0249/2017 - 2017/2138(DEC)) - CONT bizottság - Előadó: Marco Valli (A8-0300/2018)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről Barbados közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló, egyrészről az Európai Közösség, másrészről Barbados közötti megállapodást módosító megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (12386/2017 - C8-0175/2018 - 2017/0179(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0301/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12399/2017 - C8-0172/2018 - 2017/0168(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0302/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Mauritiusi Köztársaság közötti, az Európai Közösség és a Mauritiusi Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12396/2017 - C8-0177/2018 - 2017/0167(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0303/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Bahamai Közösség közötti, az Európai Közösség és a Bahamai Közösség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (12389/2017 - C8-0173/2018 - 2017/0169(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0304/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint Antigua és Barbuda közötti, az Európai Közösség, valamint Antigua és Barbuda közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (12383/2017 - C8-0174/2018 - 2017/0171(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0305/2018)

- *** Ajánlás az Európai Unió, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, az Európai Közösség, valamint Saint Kitts és Nevis Államszövetség közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről szóló megállapodást módosító megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetére (12393/2017 - C8-0176/2018 - 2017/0176(NLE)) - LIBE bizottság - Előadó: Emilian Pavel (A8-0306/2018)

- * Jelentés az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló 92/83/EGK irányelv módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0334 - C8-0269/2018 - 2018/0173(CNS)) - ECON bizottság - Előadó: Miguel Viegas (A8-0307/2018)

- ***I Jelentés a kulturális javak behozataláról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD)) - INTA bizottság - IMCO bizottság - Előadó: Alessia Maria Mosca - Előadó: Daniel Dalton (A8-0308/2018)

- ***I Jelentés a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és az ezen állományok halászatára vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a Balti-tengerre vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló (EU) 2016/1139 rendelet módosításáról, valamint a 811/2004/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK és az 1300/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0149 - C8-0126/2018 - 2018/0074(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Alain Cadec (A8-0310/2018)

- Jelentés Portugália „EGF/2018/002 PT/Norte – Centro – Lisboa wearing apparel” referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2018)0621 - C8-0399/2018 - 2018/2223(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: José Manuel Fernandes (A8-0311/2018)

- * Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezetőigazgató-helyettesének kinevezésére irányuló javaslatról (N8-0101/2018 - C8-0424/2018 - 2018/0904(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0312/2018)

- Jelentés az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről szóló tanácsi álláspontról (11737/2018 - C8-0410/2018 - 2018/2046(BUD)) - BUDG bizottság - Előadók: Daniele Viotti, Paul Rübig (A8-0313/2018)

- * Jelentés az Európai Stratégiai Beruházási Alap ügyvezető igazgatójának kinevezésére irányuló javaslatról (N8-0100/2018 - C8-0423/2018 - 2018/0903(NLE)) - BUDG bizottság - ECON bizottság - Előadó: Jean Arthuis - Előadó: Roberto Gualtieri (A8-0314/2018)

- * Jelentés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a horizontális állami támogatások bizonyos fajtáira történő alkalmazásáról szóló, 2015. július 13-i (EU) 2015/1588 tanácsi rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Sander Loones (A8-0315/2018)

- ***I Jelentés az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a tagállami strukturális reformok támogatása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2017)0826 - C8-0432/2017 - 2017/0336(COD)) - REGI bizottság - Előadók: Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl (A8-0316/2018)

- ***I Jelentés az egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

- Jelentés a globalizáció előnyünkre fordításáról: kereskedelmi szempontok (2018/2005(INI)) - INTA bizottság - Előadó: Joachim Schuster (A8-0319/2018)

- ***I Jelentés a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2017)0653 - C8-0393/2017 - 2017/0291(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Andrzej Grzyb (A8-0321/2018)

- Ajánlás az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről szóló 216/2013/EU rendelet módosításáról szóló tanácsi rendelet tervezetéről (14463/2017 - C8-0412/2018 - 2017/0039(APP)) - JURI bizottság - Előadó: Pavel Svoboda (A8-0323/2018)

- ***I Jelentés a környezetvédelmi politika területén a jelentéstételi kötelezettségek összehangolásáról és ezáltal a 86/278/EGK irányelv, a 2002/49/EK irányelv, a 2004/35/EK irányelv, a 2007/2/EK irányelv, a 2009/147/EK irányelv és a 2010/63/EU irányelv, a 166/2006/EK rendelet és a 995/2010/EU rendelet, valamint a 338/97/EK tanácsi rendelet és a 2173/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0381 - C8-0244/2018 - 2018/0205(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Adina-Ioana Vălean (A8-0324/2018)

- Jelentés az Alfonso Luigi Marra kiváltságairól és mentességeiről szóló konzultációra irányuló kérelemről (2018/2058(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Gilles Lebreton (A8-0325/2018)

- Jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról (2018/2034(INI)) - EMPL bizottság - Előadó: Krzysztof Hetman (A8-0329/2018)

- Jelentés a Manolis Kefalogiannis mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2133(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Jean-Marie Cavada (A8-0333/2018)

- * Jelentés a DNS-adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11282/2018 - C8-0389/2018 - 2018/0809(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0343/2018)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11265/2018 - C8-0388/2018 - 2018/0808(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0344/2018)

- * Jelentés a daktiloszkópiai adatokra vonatkozó, Horvátországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (11284/2018 - C8-0390/2018 - 2018/0810(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Branislav Škripek (A8-0345/2018)

Utolsó frissítés: 2019. augusztus 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat